Vítáme Vás v naší obci.

Schválený závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2020

25. 6. 2021

Níže jsou přiloženy soubory dokumentující  Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2020 včetně všech dalších ekonomických podkladů za hospodaření Obce i jejích příspěvkových organizací, který byl schválen zastupitelstvem obce.

Přiložena je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce Přerov nad Labem za rok 2020 sestavená pracovníky odboru kontroly Středočeského kraje je součástí zveřejněných příloh a byla dokončena dne 24.2.2021.

Schválený Závěrečný účet  byl 25.6.2021 vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce. Veškeré textové podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Přerov nad Labem, ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.

závěrečný účet 2020
Středočeský kraj_Zpráva OBEC PDF - Přerov nad Labem (1. 1. 2020 - 31. 12. 2020).rtf
Výkaz FIN 12 2020 odeslaný
Rozvaha 4Q 2020
VZZ 4Q 2020
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 4Q 2020
ZS_Rozvaha
ZS_Výkaz zisku a ztráty
ZS_Příloha
SJ_Rozvaha
SJ_Výkaz zisku a ztráty
SJ_Příloha

 

 

 

Last modified: 14. 10. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.