Vítáme Vás v naší obci.

Aktuality

AktualityRozpočet obceÚřední deska obce

Závěrečný účet obce – NÁVRH k projednání

Níže jsou přiloženy soubory obsahující návrh zprávy pro Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2021 včetně všech...

20. 5. 2022

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obce

VaK Nymburk – zákaz napouštění bazénů z vodovodního řadu

Vlastník a provozovatel vodovodního rozvodu v obci zaslal ke zveřejnění přiloženou výzvu:  ...

19. 5. 2022

Čtěte více

Aktuality

Polabské toulky – komentovaná procházka: “Vítání ptačího zpěvu”

Obec Přerov nad Labem se připojuje k pozvání MAS – Střední Polabí na sobotu 21.května od 9 hodin na přírodovědnou...

12. 5. 2022

Čtěte více

AktualityOznámení

HZS Středočeského kraje vyhlásil zákaz pálení od 11.5. 10:27 hodin

HZS Středočeského kraje: Na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11.5. 10:27 hod. vstupuje v platnost...

11. 5. 2022

Čtěte více

Aktuality

Vezměte děti či vnoučata do pohádkového lesa!

Naše dobrovolné hasičky převzaly štafetu organizátora tradiční sportovně zábavné akce pro děti i jejich doprovod a pořádají...

11. 5. 2022

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Katastrální úřad: OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad zveřejňuje na pokyn Katastrálního úřadu informace o dalším kroku k digitalizaci dat KÚ pro  katastr obce...

10. 5. 2022

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Veřejná vyhláška – doručení návrhu změny č.3 ÚP a oznámení veřejného projednání

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen “pořizovatel”), jako úřad územního...

4. 5. 2022

Čtěte více

AktualityRozpočet obceÚřední deska obce

Rozpočtové opatření RO č.1/2022

Na zasedání zastupitelů dne 25.4.2022 bylo schváleno rozpočtové opatření RO č.1/2022. Uvedené RO zohledňuje obdržené příjmy...

3. 5. 2022

Čtěte více

AktualityÚřední deska obceZasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č.3 ze dne 25.4.2022

Na svém třetím letošním zasedání zastupitelů schvalovalo zastupitelstvo 6 usnesení. V bodu různé starosta podrobně informoval o...

2. 5. 2022

Čtěte více

Aktuality

Přijďte si užít společné čarodějnice s pořádnou vatrou!

Čarodějnice již  tuto sobotu!   Obec Přerov nad Labem spolu s dobrovolnými hasiči Přerov nad Labem Vás zvou na letošní...

28. 4. 2022

Čtěte více