Vítáme Vás v naší obci.

Vyhlášky obce

AktualityArchiv vyhlášekOznámeníÚřední deska obce

KHS – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hodin – byl ZRUŠEN a nahrazen Opatřením vlády

Nařízení KHS Středočeského kraje č.5  z 18.9.2020 RUŠÍ vydané omezující Nařízení č.4/2020. Pokynem z ORP Lysá nad...

18. 9. 2020

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – UKONČENO

příslušný odbor Městského úřadu Lysá nad Labem vydává: OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  opatření obecné povahy –...

25. 8. 2020

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy z MZe: lesy – kůrovec – upraveno 28.7.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy vydané Ministerstvem Zemědělství dne 2.4.2020  – zveřejnění od...

3. 4. 2020

Čtěte více

AktualityÚřední deska obceVyhlášky obce

Doplněná OZV č.1/2013 platná od 16.3.2020

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém zasedání dne 16.3.2020 odsouhlasilo nové doplněné znění OZV č.1/2013 v revidované...

17. 3. 2020

Čtěte více

AktualityArchiv vyhlášekÚřední deska obce

OZV 1/2020 – o místních poplatcích – platnost do 31.12.2021

V návaznosti na novelizaci zákonů vchází v platnost od 17.3.2020 nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích v obci...

17. 3. 2020

Čtěte více

AktualityÚřední deska obceVyhlášky obce

Řád pro pohřebiště v Přerově nad Labem

V souladu se změnou zákona o pohřebnictví byl vydán nový Řád pro pohřebiště v Přerově nad Labem s účinností od 01.01.2020....

17. 3. 2020

Čtěte více

AktualityVyhlášky obce

Podávání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu Obce

Obec Přerov nad Labem dlouhodobě podporuje ze svého rozpočtu sociální, kulturní i sportovní činnost. V oblasti sociální je...

24. 9. 2019

Čtěte více

AktualityArchiv vyhlášek

OZV 2/2013 rev.1 platnost do 16.3.2020

Usnesením č.66/2019 byla provedena revize OZV 2/2013 Platné znění Obecně závazné vyhlášky o poplatcích naleznete zde....

18. 7. 2019

Čtěte více

AktualityVyhlášky obce

OZV 1/2013 rev.1 – změněna 17.3.2020 upraveným vydáním

Níže uvedená OZV byla nahrazena novým vydáním z 17.3.2020   Usnesením 67/2019 byla provedena revize OZV 1/2013  Platné...

18. 7. 2019

Čtěte více

AktualityVyhlášky obce

Ceník za informace poskytované Obecním úřadem Přerov nad Labem

Opatřením starosty ze dne 2.4.2019 byl vydán aktualizovaný Ceník za informace poskytované Obecním úřadem Přerov nad Labem .......

4. 4. 2019

Čtěte více