Vítáme Vás v naší obci.

Katastrální úřad: OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 13/06/2022 - 24/06/2022
Celý den

Místo konání
Obecní úřad

Kategorie ne Kategorie


Obecní úřad zveřejňuje na pokyn Katastrálního úřadu informace o dalším kroku k digitalizaci dat KÚ pro  katastr obce Přerov nad Labem:

OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Přerov nad Labem podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-3/2018-208 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Přerov nad Labem, místnost zasedací, v období od 13.6.2022 do 24.6.2022, vždy v pracovních dnech a to:

v pondělí 13.6., 20.6., ve středu 15.6., 22.6.    od 9:00 do 12:00 od 13:00 do 17:00 hod.
v  úterý 14.6., 21.6., čtvrtek 16.6., 23.6. od 14 do 16 hod., pátek 17.6., 24.6.    od 9:00 do 12:00 hod.

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen “obnovený katastrální operát”) v katastrálním území Přerov nad Labem obce Přerov nad Labem

Plné znění Oznámení je na úřední desce obce: https://www.prerovnadlabem.eu/katastralni-urad-oznameni-o-dokonceni-obnovy-katastralniho-operatu-a-jeho-vylozeni-k-verejnemu-nahlednuti/