Vítáme Vás v naší obci.

HZS Středočeského kraje vyhlásil zákaz pálení od 11.5. 10:27 hodin

11. 5. 2022

HZS Středočeského kraje:

Na základě výstrahy vydané ČHMU na nebezpečí požárů od 11.5. 10:27 hod. vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje 3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Během výstrahy je pálení zakázáno. Platnost vydané výstahy ČHMU je do 14.5.2022 15:00 hod., ale její další vývoj se doporučuje sledovat na stránkách ČHMU a Středočeského kraje.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1 písm. a) a b) se zakazuje:

a) používání zábavní pyrotechniky,

b) vypouštění „lampionů štěstí“,

c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

d) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Last modified: 11. 5. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *