Vítáme Vás v naší obci.

Jak může každý z nás přispět k nižšímu poplatku za „popelnici“? Zpráva o třídění odpadu v naší obci.

19. 11. 2020

Současná legislativa v oblasti odpadů je stále přísnější. Abychom splnili zákonný recyklační cíl pro rok 2025 (recyklovat 55 % komunálních odpadů), bude do tohoto roku nutné významně zvýšit množství vytříděných surovin a snížit produkci směsného (komunálního) odpadu.

Vyšším množstvím vytříděného odpadu z každé domácnosti, který vložíme do správného barevného kontejneru v některém ze sběrných hnízd v obci, může každý z nás ovlivnit  také cenu za komunální – směsný – odpad. Čím více odpadu odevzdám do recyklačních kontejnerů, tím méně zbyde na vyhození do „domácí“ popelnice.

Do ceny poplatku za likvidaci odpadu z domácnosti jsou započteny náklady, které obec zaplatí za vysypání popelnic a odvezení domovního odpadu na likvidaci. Již několik let je cyklus nastaven na svoz 1x za 14 dní, což znamená, že v den svozu mohu dát svou popelnici vysypat. Pokud je popelnice naplněná do  méně než 1/2 nádoby, tak tím, že ji nechám vysypat až za dalších 14 dní = tedy 1x za měsíc pomáhám snížit náklady, které obec zaplatí  a následně pak rozpočítá do dalšího roku na poplatky občanům. Mám velkou popelnici 240L a nenaplním ji? Mohu si ji vyměnit na OÚ za menší 120L  a tímto krokem opět pomohu snížit náklady na likvidaci odpadu.

A co vypovídají data o třídění v naší obci? Níže je přehled v tunách za jednotlivé roky a jednotlivé druhy odpadu. Všichni, kteří odpad třídí, si zaslouží medaili a velké díky. Vysbírané tuny recyklovaného odpadu se zvyšují nebo se drží dlouhodobě na podobných číslech. Na co je potřeba se zaměřit, to je právě obsah domácích popelnic a společných černých kontejnerů, kde nám tuny odpadu stále výrazně stoupají! S ohledem na zpřísňující se parametry dané ze zákona a náklady za likvidaci by se nám všem neřešení tohoto stavu mohlo prodražit. Prosím, zamyslete se nad vším, co do popelnice vyhazujete. Nedá se ten odpad dát do správné recyklační nádoby? Návod na to jak poznat kam patří který odpad k recyklaci přikládáme níže.

Název druhu odpadu Produkce ( tuny /rok )
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Směsný domovní odpad (komunální) 171,49 157,09 156,02 166,55 178,76 202,06
Biologicky rozložitelný odpad 4,84 10,62 0 0 0 52,1
Papír a lepenka 17,218 23,936 24,62 30,57 28,525 43,155
Sklo 12,105 10,892 12,11 15,65 13,65 13,86
Plasty 32,71 43,92 41,12 58,32 52,46 55,33
Nápojové kartony 0,523 0,613 0,69 0,51 0,502 0,483
Objemný odpad 2,88 9,72 24,86 25,46 20,7 18,7
Textil neevidováno neevidováno neevidováno neevidováno 7,22 7,26

 

Základní informace pro správné třídění odpadu

Žlutý kontejner na plasty

 
  ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

Modrý kontejner na papír

 
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice
 

 

Zelený kontejner na sklo

 
    ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton

 
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
 

 

Kontejner označený šedou nálepkou na kovy

 
 Třídění kovových odpadů   ANO

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

 

BIODPAD – sběrné místo je v areálu ČOV Přerov nad Labem. 

Stará elektrozařízení můžete odevzdat našim dobrovolným hasičům – vždy každou 3. sobotu v měsíci v areálu TS -JSDH vzadu za rybníkem.

Použité kuchyňské oleje můžete odevzdat v naší základní škole – podrobnosti na stránkách ZŠ a MŠ Přerov nad Labem. 

Last modified: 20. 11. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *