Vítáme Vás v naší obci.

Mimořádná opatření – průběžně doplňovány nové informace

2. 11. 2021

Elektronická podatelna Obce Přerov nad Labem:   https://www.prerovnadlabem.eu/elektronicka-podatelna   či  e-mail  kanceláře Obecního úřadu  obecni.urad@prerovnl.cz 

 

AKTUÁLNÍ  PLATNÉ INFORMACE jsou k uvedeny na tomto odkazu: Vláda ČR (vlada.cz)

Změny platné od 1.11.2021 – základní informace po rozkliknutí

…..

Aktualizace dne 17.01.2021  v  19:30 hodin

V samostatném příspěvku – odkaz zde  – naleznete informaci hejtmanky Středočeského kraje ke spuštění portálu registrace seniorů nad 80 let na očkování proti koronaviru. Registrace se zadává přes internetový portál, proto prosíme v rámci rodinných či sousedských vztahů o pomoc s tímto krokem vašim blízkým seniorům.

Aktualizace dne 30.10.2020  v  9:30 hodin

V samostatném příspěvku – odkaz zde – naleznete informaci o úpravě dopravních spojení sítě PID ve Středočeském kraji  a Praze od pondělí 2.11.2020 v souvislosti s platnými opatřeními k pandemii Covid-19. Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

Pokyny praktického lékaře k provozu ordinace v Přerově nad Labem a v Semicích od MUDr. Kitzbergera si otevřete ke čtení zde.

Postup jak likvidovat domovní odpad v době koronaviru upřesnila pro naše občany i naše svozová služba – firma AVE. Leták je přiložen v odkazu. Informace navazují na pokyny vydané Ministerstvem životního prostředí, který také připojujeme zde.

Aktualizace dne 27.10.2020  v  9:00 hodin

Na jednání vlády dne 26. 10. 2020 byla v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 přijata krizová usnesení vlády částku Sbírky zákonů č. 176:

• UV ze dne 26. října 2020 č. 1102 – zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami.
• UV ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje:
* ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými výjimkami
* přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými výjimkami
* prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
* poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
* pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
* prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými výjimkami

UV ze dne 26. října 2020 č. 1101 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče organizační opatření a s tím související příloha k UV ze dne 26. října 2020 č. 1101 Ministerstva zdravotnictví  – nařizovaná opatření poskytovatelům zdravotních služeb, poskytovatelům akutní lůžkové péče, poskytovatelům následné lůžkové péče

 

Aktualizace dne 26.10.2020  v  9:00 hodin

V pátek 23.10.2020 vláda ČR vydala usnesení, kterým mění dobu účinnosti usnesení vlády č. 998 ze dne 8.10.2020. Původní usnesení se prodlužuje až do 3.11.2020 do 23:59 hod.

 

Aktualizace dne 22.10.2020  v  11:30 hodin

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22.10. 2020 ve 09:00 hodin. Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 11/2020 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

Aktualizace dne 21.10.2020  v  15:00 hodin

Níže jsou krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21.10.2020:

 

Aktualizace dne 20.10.2020  v  17:00 hodin

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví  v textaci níže.

Česká lékárnická komora zpracovala přehledný manuál, který ukazuje postup všem pacientům, kteří nemají možnost vycházet ze svých domovů, jakým může být poskytnuta konkrétní lékárenská péče včetně zajištění potřebných léků. 

  1. Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN  – Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
  2. Manuál České lékárnické komory

Usnesení vlády z 19.10.2020 o přijatých krizových opatřeních vydaných zákonem.

 

Aktualizace dne  17.10.2020  v 10:00 hodin

Usnesení vlády ze 16.10.2020 o přijatých krizových opatřeních vydaných zákonem.

 

Aktualizace dne  16.10.2020  ve 20:00 hodin

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.10. 2020 ve 12:00 hodin. Uvedené Rozhodnutí ruší Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020. 

V Rozhodnutí č. 10/2020 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu. Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

Aktualizace dne 14.10.2020  ve 14:00 hodin

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14.10. 2020 v 10:00 hodin. Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 9/2020 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu. Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

 

Aktualizace dne 13.10.2020  v 16:00 hodin

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 14.10. 2020 v 0:00 hodin.  Postup pro nahlášení umístění dětí  dle NV do určených školských zařízení pro rodiče specifikované v krizovém opatření.

Usnesení vlády z 12.10.2020 o přijatých krizových opatřeních vydaných zákonem – úprava zákazů a omezení k již vydaným usnesením vlády z 8.10.2020 a doplnění dalších opatření.

 

Aktualizace dne 09.10.2020  ve 20:00 hodin

KHS Středočeského kraje vydala Nařízení č.8/2020, které nahrazuje nařízení č.7/2020 – to pozbývá platnosti a ruší nařízení č.5/2020 – to pozbývá platnosti.

 

Aktualizace dne 08.10.2020  ve 13:00 hodin

Usnesení vlády z 08.10.2020 o přijatých krizových opatřeních vydaných zákonem  – zákazy, omezení a k tomu vztažené datumy účinnosti.

 

Aktualizace dne 01.10.2020  ve 20:00 hodin

V kontextu vyhlášení nouzového stavu vydala KHS Středočeského kraje Nařízení č.7/2020, které nahrazuje nařízení č.6/2020 – to pozbývá platnosti.

Nařízení_KHS_č._7-2020

 

Aktualizace dne 30.9.2020  ve 20:00 hodin

Návazně na zasedání vlády připojujeme kompletní znění vyhlášeného nouzového stavu. Platnost zákona je od 00:00 v pondělí 5.10.2020 na 30 dní.

 

Aktualizace dne 23.9.2020  v 15:30 hodin

KHS Středočeského kraje svým nařízením č.6/2020 ze dne 22.9.2020 doplňuje předchozí vydaná Nařízení. Jde o zákaz prezenční výuky Vysokých škol ve Středočeském kraji a doporučení zákazu návštěv ve zdravotních a sociálních zařízeních Středočeského kraje. Přesné znění, které je níže bylo nahrazeno Nařízením č.7/2020 ze dne 1.10.2020.

Narizeni_KHS_c._6-2020(e9QMSB)

 

Aktualizace dne 19.9.2020  v 09:00 hodin

Dle ověření na stránkách KHS Středočeského kraje upřesňujeme aktuální opatření.

Nařízení KHS č.5 z 18.9. RUŠÍ  obsah Nařízení č.4 z 11.9. – již není od 18.9. zákaz pobytu v restauracích mezi 0:00 až 6:00 ráno.

Zároveň Nařízení KHS č.5 nařizuje s účinností ode dne 21. 9. 2020 do odvolání mimořádné opatření při epidemii
na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Celé znění zde:

Nařízení_KHS_č._5-2020

 

Aktualizace dne 18.9.2020  ve 20:00 hodin – z obdržených podkladů:

Pokynem z ORP Lysá nad Labem zveřejňujeme Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 – platné pro území všech okresů Středočeského kraje. Jde o mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., kde výjimky a podrobnou textaci naleznete zde:

Narizeni_KHS_c._4-2020-2

Pokyny pro nadcházející volby, které upřesňují jakým způsobem volí lidé v karanténě či izolaci, včetně dalších upřesnění: 

leták volby karanténa2 (003)

 

 

 

Aktualizace dne 9.4.2020 ve 21:30 hodin

v návaznosti na aktuální usnesení vlády a vydaná opatření resp. úpravy již vydaných opatření doplňujeme níže aktuální odkazy:

Usnesení vlády z  9.4.2020 – prodloužení nouzového stavu a další usnesení

Opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu úřadů od 20.4.2020

Nařízení vlády z 9.4.2020 – doplnění prvků kritické infrastruktury a jiné

 

Aktualizace dne 8.4.2020 ve 15:00 hodin

Rozvoz desinfekce Anti-Covid v obci zajišťují dobrovolní hasiči a zaměstnanci úřadu ve středu 8.4.2020 po 15 hodině. Desinfekce je předávána dle adresného seznamu trvale přihlášených obyvatel. Více informací v dokumentu.

 

Aktualizace dne 7.4.2020 ve 12:20 hodin

Opatření Ministerstva zdravotnictví – úprava pohybu osob od 7.4.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví – úpravy v seznamu otevřených obchodů  – ze dne 6.4.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví – otevření kontaktních míst Czech-POINT – ze dne 6.4.2020

Usnesení vlády – krizová opatření z 6.4.2020

 

Aktualizace dne 3.4.2020 ve 15:30 hodin

Informace starosty k COVID-19  – hlášení místním rozhlasem

Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do mateřských škol + příloha

Opatření vlády – prodloužení ochrany vnitřních hranic do 24.4.2020

 

Starosta občanům  –  1.4.2020 v 19 hodin

 

Aktualizace dne 01.4.2020 ve 17:00 hodin

Upřesňující informace z Ministerstva životního prostředí  o nakládání s odpady v době nouzového stavu dle typu domácností   (zdravá / v karanténě / s potvrzenou nákazou COVID-19)

Další informace na stránkách MŽP   – pro domácnosti v karanténě či se zjištěnou nákazou také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

 

Aktualizace dne 01.4.2020 ve 12:30 hodin

Opatření Ministerstva zdravotnictví k obchodům z 30.3.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví  z 30.3.2020 – výjimka k nenošení ústenky

Opatření Ministerstva zdravotnictví k úřadům z 30.3.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví z 30.3.2020 – pokyny k zaměstnancům kritické infrastruktury

 

Aktualizace dne 27.3.2020 ve  20:00 hodin

Usnesení vlády z 27.3.2020 – postup administrace dávek a další

Usnesení vlády z 26.3.2020 – stanovení dávek a další

Opatření vlády – obchody s platností od 27.3. a další opatření

Duchovní podpora přes webové stránky – pro více informací klikněte zde.

 

Aktualizace dne 24.3.2020 v 17:00 hodin

V návaznosti na aktualizovaná rozhodnutí Krizového štábu státu a doplněná opatření vlády z 23.3.2020 večer zde připojujeme odkazy na jednotlivé dokumenty s tím související:

Obchody nad 500 m2 – změna vyhrazené doby pro seniory od 25.3.2020. Menší obchody pod 500m2 prodejní plochy zůstávají v režimu, kdy čas  mezi 7 až 9 hodinou ranní je  vyhrazen pro nákupy seniorů a ZTP osob.

Otevřené typy obchodů od 24.3.2020

Pohyb osob od 24.3.2020

Aktuální vydaná krizová opatření ve sbírce zákonů z 23.3.2020

Omezení výkonu státní správy – upraven rozsah činností

Dále zde připojujeme link na speciální stránky Hasičského záchranného sboru, kde najdete další informace i odkazy podpůrné služby.

Informace a odkazy pro psychickou podporu a další pokyny v období s koronavirem

 Pokyny jak správně pečovat o svou roušku

 

Aktualizace dne 23.3.2020 v 11:30 hodin

Opatření starosty k prodloužení uzavírky mateřské školy

Opatření starosty k odložení plateb stočného a posunu termínu za popelnice

 

Aktualizace dne 22.3.2020 v 16:00 hodin

SDĚLENÍ České pošty: 

DŮCHODY:    Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány domů. Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.  Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

DOPORUČENÉ  ZÁSILKY:    Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

OTEVÍRACÍ DOBA – SENIOŘI:    Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.  

Aktualizace dne 20.3.2020 v 14:00 hodin

Krizový štáb ORP Lysá nad Labem připravil návazně na vydaná opatření vlády souhrn pokynů pro zahraniční osoby, které se zdržují v katastru obce, resp. na území ORP a nerozumí plynně češtině. Níže jsou soubory s informacemi dle jednotlivých jazyků zemí.

info ANGLICKY _text in English
info POLSKY _tekst w języku polskim
info RUMUNSKY _ text în limba română
info UKRAJINSKY _текст українською мовою
info RUSKY _текст на русском языке
info BULHARSKY _текст на български

 

Aktualizace dne 20.3.2020 v 9:15 hodin

Úprava opatření vlády k prodejní době pro seniory a další změny vydané 19.3.2020

Dokument ministra zdravotnictví

Obecní úřad spolu s praktickým lékařem MUDr. Kitzberegerem a lékárnou BENU zorganizoval dodání léků, které jsou na jím vystavený předpis. Recepty budou elektronickým – bezkontaktním způsobem vyřízeny a dodány domů pacientům. Ti tak nemusí  jet mimo Obec do jiného města do lékárny. 

 

Aktualizace dne 19.3.2020 ve 14:00 hodin

Informace od Krajského úřadu ohledně fungování České pošty v aktuálním období:

Krizový štáb České pošty

Postup pro doručování zásilek je k dispozici zde

 

Aktualizace dne 18.3.2020 v 18:30 hodin

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy. V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských linkách a zrušení školních autobusů. Opatření vejde v platnost v noci z pátku 20. března na sobotu 21. března. V této souvislosti KÚ SK upozorňuje, že prostory hromadné dopravy jsou veřejným prostorem, a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství – mít zakrytý nos a ústa.

Upravující opatření vlády ze dne 18.3.2020 – doba nákupů pro seniory a další opatření

Česká pošta upravila s ohledem na aktuální situaci otevírací dobu pobočky Přerov nad Labem takto:  pondělí až čtvrtek: 08:00 až 14:00 hodin  /   pátek: 08:00 až 11:30 hodin    a žádá občany, aby  navštěvovali pobočky jen v nejnutnějším případě.

 

Aktualizace dne 18.3.2020 v 15:30 hodin

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje – nošení roušek je povinné

Leták – rouška

Pokyn Ministerstva vnitra k součinnosti při dodržování opatření

Upravující opatřeni vlády – obchody z 16.3.2020

 

Aktualizace dne 17.3.2020 v 16:00 hodin

Hygienická stanice – správné mytí rukou – postup

Slibovaná organizace a distribuce nákupů pro naše seniory je zajištěna. Děkujeme panu Veselému – provozovateli obchodu Potravin  – a dalším zapojeným osobám za zajištění této služby. Podrobnosti o tom jak bude fungovat jsou zde:

ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOZ NÁKUPŮ PRO SENIORY:

  • BEZPLATNÁ SLUŽBA PRO NAŠE SPOLUOBČANY VE VĚKOVÉ SKUPINĚ NAD 65 LET
  • PRO ZAVEDENÍ SLUŽBY KONTAKTUJTE KANCELÁŘ OBECNÍHO ÚŘADU NA TEL. 325 565 274 NEBO SE REGISTRUJTE V OBCHODĚ POTRAVINY VESELÝ (naproti ZŠ Přerov nad Labem)

CO JE NUTNÉ PRO ZAVEDENÍ SLUŽBY?

  1. JMÉNO, ADRESA, TELEFONNÍ KONTAKT
  2. SEZNAM NÁKUPU NA DRUHÝ DEN
  3. HOTOVOST PRO UHRAZENÍ NÁKUPU
  4. PRO PŘEDÁNÍ NÁKUPU A HOTOVOSTI JE NUTNÉ ZAKRYTÍ NOSU A ÚST
  5. SLUŽBA BUDE ZAVEDENA PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

 

Aktualizace dne 17.3.2020 v 9:30 hodin

Vážení spoluobčané,

velmi děkuji všem kdo se hlásí s odhodláním pomáhat. Jsem za Vaše nabídky upřímně rád a velmi si jich vážím. Od první chvíle intenzivně spolupracujeme s poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb, obvodním lékařem a dalšími. Aktuálně připravujeme organizaci a distribuci nákupů pro naše seniory ve spolupráci s místní prodejnou potravin.

O všech aktualitách Vás budeme informovat obecním rozhlasem, naším FB profilem, na webových stránkách a vývěskách obce a letáky.

Prosím Vás všechny, buďte obezřetní, používejte ochranné prostředky, chraňte sebe i okolí. Předcházení riziku je to nejúčinnější a nejjednodušší co můžeme každý z nás udělat.

Nezapomeňme, každý z nás je článek pomyslného řetězu a řetěz je tak silný, jak silný a pevný je nejslabší z nás. Buďme silným a pevným řetězem. Pomáhejme těm nejslabším neztratit sílu.

Velmi Vám děkuji a přeji krásný den, Jiří Beneš – starosta 724224832

Pro širší rozsah dostupnosti připojuji osobní telefon: 606615508, kam můžete zasílat zprávy skrz Messenger, WhatsApp, Viber, SMS, MMS.

Další opatření vlády upravující nouzový stav z 15.3.2020

 

Aktualizace dne 16.3.2020 v 16:00 hodin

Sňatečné obřady zrušeny do 24.3.2020

Centrum sociálních zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., s pobočkou Masarykova 1102, Lysá nad Labem zajišťuje i nadále služby výjezdové sociální a zdravotní péče, včetně rozvozu hotových jídel seniorům. Pro infomace kontaktujte vedoucí: Bc. Věra Součková – koordinátor služeb  tel: 325 551 353 nebo  775 760 777  E-mail: souckova@centrum-podebrady.info  Více informací na webu CSZS Poděbrady

Centrum sociálních služeb Lysá nad Labem, z.ú. v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 zajišťuje i nadále služby výjezdové sociální a zdravotní péče. Případné dotazy prosím směřujte na paní Mgr. Lenku Kazdovou Kocourkovou  – telefon: 736 124 513, lenka.kazdova@centrumlysa.cz   nebo se můžete obrátit na paní ředitelku Petru Martiníkovou, nebo koordinátora pana Jana Prodana. Kontakty jsou dostupné na webových stránkách Centra:  www.centrumlysa.cz

 

Aktualizace dne 16.3.2020 v 10:40 hodin

Opatření vlády z  15.3.2020

Další opatření vlády ze dne 15.3.2020

Informace o chodu ordinace praktického lékaře v Přerově nad Labem

Pokyny praktického lékaře v Přerově nad Labem

Kontaktní telefony na zdravotní pojišťovny

Zápis ze zasedání Krizového štábu ORP Lysá nad Labem

 

Aktualizace dne 16.3.2020 v 00:52 hodin

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Zřízení nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

 

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Chod kanceláře obecního úřadu je z bezpečnostních důvodů omezen. Informace k omezeni chodu kanceláře je umístěna na vchodových dveřích, kde je umístěn i zvonek pro přivolání referentek obecního úřadu. Primárně, prosím, využívejte telefonické nebo elektronické kontakty.

Pro kontaktování obecního úřadu využívejte elektronické podání či email:  obecni.urad@prerovnl.cz 

 nebo telefonní linky:

Pevná linka 325 565 274
Mobil starosta 724 224 832
Mobil místostarosta 725 021 414

Děkujeme za pochopení.

 

Uvedené informace jsou aktualizovány 14.3.2020 v 17 hodin a odpovídají obsahem dostupným informacím v  uvedeném momentu.

Na níže uvedená nařízení a opatření  z 12.3.2020 bylo navázáno dalšími kroky:

Opatření starosty – uzavření mateřské školky od 16.3. do 23.3.2020 včetně

Zasedání zastupitelů 16.3.2020 v režimu stávajících opatření

Opatření starosty k provozu mateřské školky v Přerov nad Labem 

Zde uvádíme přehled dokumentů vztahující se k vyhlášeným mimořádným opatřením:

 

Zveřejněno: 12.3.2020

Starosta obce: Jiří Beneš

Last modified: 8. 11. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *