Vítáme Vás v naší obci.

Opatření starosty k rozpočtu ke dni 31.12.2021

10. 1. 2022

Opatřením starosty  OS/12-2021-01  bylo k 31.12.2021 vydáno rozpočtové opatření RO č.7, které reagovalo na zpracované účetní podklady k 31.12.2021. Přestože připravené RO č.6, které bylo schváleno zastupitelstvem 20.12.2021 bylo relativně přesné, bylo pro soulad se stavem příjmů a výdajů k 31.12.2021 zapotřebí přijmout Opatření starosty tak, aby mohli být odeslány příslušné výkazy.

Rozpočtové opatření RO č.7  má navýšenou stranu příjmů, kde jsou zohledněny příjmy mezi RO č.6 a 31.12.2021 v celkové částce 1.710.057,-Kč. Strana výdajů jako takových je v celkovém objemu beze změny, kde potřebné navýšení rozpočtu oproti RO č.6 bylo korigováno sníženým na paragrafech, které nebylo potřeba čerpat. 

Textace opatření starosty i celkový přehled v paragrafech jsou přílohu níže:

Opatreni starosty RO.7-2021

 

Last modified: 2. 3. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *