Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení o době a místě konání voleb

10. 9. 2020

Starosta obce Přerov nad Labem podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:

* v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
* v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadu, Přerov nad Labem čp.38, 289 16 Přerov nad Labem pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v katastru obce Přerov nad Labem.
3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
5) Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

6) V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
* v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
* v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Přerově nad Labem  dne 10.9.2020  

Jiří Beneš, starosta

Last modified: 3. 10. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *