Vítáme Vás v naší obci.

Podávání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu Obce

24. 9. 2019

Obec Přerov nad Labem dlouhodobě podporuje ze svého rozpočtu sociální, kulturní i sportovní činnost. V oblasti sociální je partnerem společností a spolků, které se starají o naše spoluobčany, kteří jsou v sociálně složité situaci, se zdravotními potížemi či bez podpory širší rodiny. V oblasti sportovní klade zastupitelstvo důraz zejména na výchovu a zapojení mládeže. Podporujeme i spolky a sportovní kluby mimo území Obce, pokud je v jejich členské základně pečováno o naši přerovskou mládež. V oblasti kulturní podporují zastupitelé při schvalování žádostí o dotaci zejména ty projekty, které dokáží skloubit jak rozvoj naší mládeže, tak přímo aktivní účast na kulturním dění v naší Obci.

Žádosti o příspěvek je možné podávat průběžně do 30.9.příslušného roku, kdy následně jsou zastupiteli vyhodnoceny a zapracovány do rozpočtu roku následujícího, kdy jsou schválené neinvestiční dotace po uzavření veřejnoprávní smlouvy odeslány na účet žadatele. Podání žádosti je podmínkou pro schválení dotace. Žádost s požadavkem čerpání ihned v roce podání žádosti nemusí být schválena v návaznosti na objem rozpočtovaných financí pro poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Obce.

Žadatel, který obdrží neinvestiční dotaci je povinen do 30.11. v roce, kdy částku obdržel, zaslat vyúčtování dotace spolu se zprávou. Při schvalování podaných žádostí bude u opakujících se žadatelů jedním z kritérií hodnocení i dodání vyúčtování se zprávou za předchozí dotace.

Formulář žádosti

Formulář pro vyúčtování

 

Last modified: 24. 9. 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *