Vítáme Vás v naší obci.

Rozpočtové opatření RO č.9/2020 – opatření starosty k 31.12.2020

3. 1. 2021

Opatřením starosty bylo k 31.12.2020 vydáno rozpočtové opatření RO č.9, které reagovalo na zpracované účetní podklady k 31.12.2020. Přestože připravené RO č.8, které bylo schváleno zastupitelstvem 21.12.2020 bylo relativně přesné, bylo pro soulad se stavem příjmů a výdajů k 31.12.2020 zapotřebí přijmout Opatření starosty – rozpočtové opatření RO č.9/2020 tak, aby mohli být odeslány příslušné výkazy.

Rozpočtové opatření RO č.9  na straně výdajů jako takových v celkovém objemu zůstává beze změny  a na straně příjmů bylo očekáváno více, než fyzicky do konce roku 2020 bylo obdrženo, proto jsou příjmy sníženy o 193.578,-Kč.

Textace opatření starosty i celkový přehled v paragrafech jsou přílohu níže:

opat.starosty_RO c.9-2020
RO_c.9_starosta

 

Last modified: 17. 2. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.