Vítáme Vás v naší obci.

Schválený Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2021

12. 6. 2022

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém 4.zasedání v roce 2022 dne 6.června projednalo podklady k účetní závěrce hospodaření obce a Závěrečnému účtu obce za rok 2021. Výsledek hospodaření obce za rok 2021 po zdanění byl =5.723.024,43Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2021 bude převeden do aktuálního rozpočtu obce k pokrytí nákladů budoucích období. Účetní závěrka byla schválena usnesením č. 46/2022 a Závěrečný účet obce za rok 2021 byl schválen bez výhrad usnesením č. 47/2022.

Níže jsou přiloženy soubory obsahující text Závěrečného účtu obce Přerov nad Labem za rok 2021 včetně všech dalších ekonomických podkladů za hospodaření Obce i jejích příspěvkových organizací. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Přerov nad Labem za rok 2021 sestavená pracovníky odboru kontroly Středočeského kraje je také součástí zveřejněných příloh a byla dokončena dne 3.3.2022.  Podklady pro schvalovaný  Závěrečný účet byly vyvěšeny na klasické i elektronické úřední desce 20.5.2022.

Schválený Závěrečný účet se všemi podklady byl zveřejněn 12.6.2022.  Veškeré textové podklady jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Přerov nad Labem, ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.

závěrečný účet 2021_schvaleny

 

KUSK_prezkum za 2021_web

 

Výkaz FIN 12 2021 konečné

 

VZZ 4Q 2021

 

Rozvaha 4Q 2021

 

Příloha 4Q 2021

 

Výkaz zisku a ztráty_PO_ŠJ

 

Rozvaha_PO_ŠJ

 

Příloha č. 5_PO_ŠJ

 

Výkaz zisku a ztráty_PO_MŠaZŠ

 

Rozvaha_PO_MŠaZŠ

 

Příloha č. 5_PO_MŠaZŠ

 

Last modified: 18. 7. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *