Vítáme Vás v naší obci.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

31. 8. 2020

Informace pro všechny členy okrskové volební komise v obci Přerov nad Labem.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
s v o l á v á m
první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

První zasedání se uskuteční dne 7.9.2020 v 17 hodin v budově Obecního úřadu se sídlem Přerov nad Labem č.p.38, 289 16 Přerov nad Labem.
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 64 zákona o volbách do zastupitelstev krajů okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.

V Přerově nad Labem dne 31.8.2020        Jiří Beneš, starosta obce

Last modified: 3. 10. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *