Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška – doručení návrhu změny č.3 ÚP a oznámení veřejného projednání

4. 5. 2022

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Přerov nad Labem o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem zajistil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Přerov nad
Labem.

Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání se koná v pondělí 6. 6. 2022 v 17:00 hodin se schůzkou pozvaných v jídelně Základní školy čp. 112, Přerov nad Labem

Zveřejněné připojené dokumenty:  plné znění veřejné vyhlášky a kompletní podklady návrhu ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV NAD LABEM zpracované arch. Ivanem Plickou:

Veřejná vyhláška
00_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_TEXT
00_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_TEXT_srovnávací text
01_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_Výkres základního členění území
01_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_Výkres základního členění území_LEGENDA
02_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_Hlavní výkres
02_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_Hlavní výkres_LEGENDA
03_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_Koordinační výkres
03_ZM3_ÚP_Přerov nad Labem_Koordinační výkres_LEGENDA

 

Vyvěšeno dne 04.05.2022

 

Last modified: 4. 5. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.