Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška – úprava provozu – akce MASOPUST 2024

21. 2. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  opatření obecné povahy

Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor správních činností, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)
v y d á v á    o p a t ř e n í     o b e c n é   povahy  spočívající
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. III/2454 a III/2724 v obci Přerov nad Labem, správní obvod Lysá nad Labem, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro zajištění akce MASOPUST 2024.

Celé znění včetně DIO připojeno:

Veřejná vyhláška (5)

 

DIO (1)

 

Vyvěšeno 21.2.2024

Last modified: 25. 2. 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *