Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – přechod u ZŠ

25. 11. 2022

 Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy č. 30/22
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav, (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 19.10.2022, podané právnickou osobou All Plan Projekt, s.r.o., IČ 03833861, se sídlem U Pošty 1474/1, 180 00 Praha 8, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
s t a n o v u j e
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci silnice č. III/2724, parc. č. 1877/1 v obci Přerov nad Labem, správní obvod Lysá nad Labem, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemní komunikaci – umístěním svislého a vodorovného dopravního značení takto: dle přiloženého DIO.

cj.955-2022_DIO
cj.955-2022_MÚP Přerov nad Labem

Vyvěšeno dne 25.11.2022

 

Last modified: 25. 11. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *