Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – přechod u ZŠ příprava

16. 9. 2022

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních  komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)
v y d á v á  o p a t ř e n í  o b e c n é povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnice č. II/272 a MK v obci Přerov nad Labem, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Celé znění dokumentu je přiloženo:

80477_prechod ZS_priprava_cj.747_2022
dio_prechod ZS_priprava_cj.747_2022

Vyvěšeno dne 16.9.2022

Last modified: 25. 11. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *