Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – přechod u ZŠ

20. 10. 2022

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad
Labem příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě žádosti právnické osoby All Projekt s.r.o., IČ 03833861, U Pošty 1474/1, 180 00 Praha 8, ze dne 19.10.2022
oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zahájení projednání návrhu „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemní komunikaci III/2724, parc . č. 1877/1 v obci Přerov nad Labem, správní obvod Lysá nad Labem.
Důvodem je osazení svislého a vodorovného DZ.

Celé znění je připojeno zde:

cj.847_prechod skola
DIO_cj.847_prechod skola

 

Zveřejněno 20.10.2022

Last modified: 25. 11. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *