Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – průvod MASOPUST

9. 2. 2023

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)
v y d á v á  o p a t ř e n í  o b e c n é povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice č. III/2454, III/2724 v obci Přerov nad Labem, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Důvodem je průchod průvodu MASOPUSU obcí dne 18.2.2023.

Kompletní znění je přiloženo:

8835, Přerov nad Labem
DIO
priloha_1137314173_1_Stanovisko DI Nymburk_sig
ksus vyjádření

Vyvěšeno dne 09.02.2023

Last modified: 15. 2. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *