Vítáme Vás v naší obci.

Vyrozumění členům OVK o povinném školení

7. 9. 2020

Informace pro členy okrskové volební komise v pozici zapisovatele, předsedy a místopředsedy:

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyrozumívám
předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat 15.9.2020 v Nymburce.

Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

V Přerově nad Labem dne 7.9.2020

Last modified: 3. 10. 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *