Vítáme Vás v naší obci.

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROV NAD LABEM 2019-2023

28. 7. 2023

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předkládá podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) k projednání zprávu o uplatňování územního plánu Přerov nad Labem. 

Vyvěšeno dne: 28. 7. 2023 Sejmuto dne: 28. 8. 2023

Celé znění zprávy:

zprava uplatnovani UP_2023

 

 

Last modified: 31. 7. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *