Vítáme Vás v naší obci.

Dětská hřiště a sportoviště

Dětská hřiště a sportovní lokality nalezete v naší obci na několika místech:

1) Dětské hřiště Zámecká  – areál s dětskými herními prvky, doplněný fitness a workout cvičebními prvky pro všechny generace (srpen 2019) – veřejně přístupné

2) Sportovní sektor pro handicapované sportovce – zpevněná plocha s oky pro upoutání speciální židle k hodu diskem, kuželkou apod. je umístěna v parku Zámecká (2020)  – veřejně přístupné  (nutno si přivézt vlastní kurty a židli/upravený vozík)

3) Hřiště Parčík – několik herních prvků  doplněných o workout  (cvičební) sestavu (říjen 2019) a dva fitness cvičební prvky (červenec 2020) – veřejně přístupné

4) Fotbalové hřiště  – areál TJ Sokol Přerov nad Labem – přístupné, pronájem nutno řešit s TJ Sokol Přerov nad Labem

5) Fitness zóna LESOPARK – vedle areálu TJ Sokol Přerov nad Labem – workout sestava pro venkovní cvičení a posilování (září 2021) – veřejně přístupná

6) Víceúčelové sportovní hřiště na míčové hry a tělocvična Základní a mateřské školy – pro potřeby školy; možnost pronájmu po dohodě s vedením školy – zpoplatněno

7) Hřiště pouze pro potřeby dětí z mateřské školy vzniklo v srpnu 2019 nově přímo v areálu zahrady školy – nelze pronajímat

—————————————————————————————————————————————————————————-

Dětské hřiště Zámecká  stojí v krásném prostředí okraje zámecké zahrady již od 70.let. V roce 2006 bylo hřiště, do té doby využívané pouze MŠ, zpřístupněno veřejnosti. V letech 2007-2008 prošlo postupnou obnovou a vzniklo tak moderní dětské hřiště, kde mohou aktivně trávit volný čas rodiny s dětmi od 3 do 12 let. Hřiště je volně přístupné veřejnosti, ale nadále je využíváno i pro školní aktivity, zejména školní družinou. Vybudováním nového hřiště pro mateřskou školu (léto 2019) přímo u budovy školy se tak více otevřel prostor pro využití tohoto hřiště právě ostatní veřejností.  V roce 2008 proběhla II. etapa rekonstrukce dětského hřiště. Na akci se finančně podílel Středočeský kraj, dotací poskytnutou z Fondu sportu a volného času a obec Přerov nad Labem.  Se stavbou pomáhali místní hasiči a mnoho dobrovolníků, čímž obec ušetřila další finanční prostředky. Na hřišti vedle samostatného si hraní probíhají také nejrůznější akce pro děti, pořádané místními občany a spolky.

Pomocí financí Krajského úřadu Středočeského kraje z Programu 2017-2020 – Fond obnovy venkova bylo možné v roce 2017 zrekonstruovat hřiště ve školním areálu. Díky tomu je dnes naše škola vybavena moderním víceúčelovým sportovním hřištěm na míčové hry, které má technické parametry odpovídající stávajícím potřebám jak ze strany povinné výuky tělocviku ve škole, tak pro volnočasové využití sportovními kluby i veřejností. Možnost pronájmu je potřeba si předem domluvit s vedením školy.

————————————————————————————————————————————————————————–

PROVOZNÍ ŘÁD – hřiště Zámecká

1.Provozní doba hřiště je od 1.dubna do 30.září v době od 7:00 do 19:00 hodin, od 1. října  do 31. března v době od 7:00 do 17:00 hod.
2.Mimo provozní dobu nebo povolené akce je vstup na hřiště zakázán.
3.Vpouštění psů, koček a dalších zvířat do areálu hřiště je zakázáno.
4.V prostoru dětského hřiště je zákaz kouření.
5.Hřiště je určeno pro děti ve věku od 3 let do 12 let.
6.Děti do 5 let musí být v doprovodu dospělé osoby.
7.Cvičební fitness prvky mohou být používány pouze v souladu s návodem, který je na prvcích umístěn.
8.Užívání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného využívání zařízení je zakázáno a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného využívání zařízení.

Všichni uživatelé hřiště (včetně doprovodu dětí) jsou povinni dodržovat tyto pokyny :

  • uzavírat vstupní branku
  • udržovat pořádek a čistotu (zejména pískoviště)
  • neničit a neužívat k jinému účelu zařízení hřiště
  • zdržet se nadměrného hluku, aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství hřiště
  • poškození nebo závady hlásit neprodleně pracovníkům obecního úřadu

Důležitá telefonní čísla

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie: 158
Obecní úřad: 325 565 274, 724 224 832

Otevírání a zavírání hřiště má na starosti paní Zbýňová – zaměstnanec údržby zeleně.

OÚ – na telefonní číslo 724 733 322 prosíme nahlásit zjištěné nedostatky v areálu hřiště.

 

Comments are closed.