Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 29.3.2021

V pondělí 29.3.2021, proběhlo za příslušných hygienicko-epidemiologických opatření, která byla potvrzena s KHS, již druhé letošní zasedání zastupitelů. Jedním z bodů programu bylo schválení zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2020. Kontrolu hospodaření naší obce provádí auditní oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje. S celým zněním zprávy o kontrole se můžete seznámit elektronicky v odkazu …

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva 29.3.2021

V pondělí 29.3.2021 se bude konat již druhé zasedání zastupitelů obce Přerov nad Labem. Zasedání proběhne s ohledem na dosud platná opatření  (respirátory, hygienicko-epidemiologická opatření) v budově Obecního úřadu. Návrh programu naleznete v souboru níže:     

Žádný komentář

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 15.2.2021

V pondělí 15.2.2021, proběhlo za příslušných hygienicko-epidemiologických opatření, která byla potvrzena s KHS, první letošní zasedání zastupitelů. Program nebyl od svého zveřejnění 8.2.2021 změněn a předmětem byly zejména body související s provedením kontrol hospodaření jak příspěvkových organizací, tak obecného úřadu. Se schválenými usneseními, včetně dalších příloh, se můžete podrobně seznámit níže:         …

Žádný komentář

Pozvánka a program Zasedání zastupitelstva 15.2.2021

V souladu s pravidly nouzového stavu proběhne zasedání zastupitelstva v pondělí 15.2.2021 v kanceláři Obecního úřadu za dodržení všech příslušných opatření.  

Žádný komentář

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 21.12.2020

V pondělí 21.12.2020, na posledním jednání zastupitelstva v roce 2020, byly hlavními body Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021-2022 a Rozpočet obce na rok 2021. Další body jednání byly v aktualizovaném programu schváleny na začátku zasedání. Se schválenými usneseními včetně schváleného výhledu i rozpočtu a dalšími přílohami se můžete podrobně seznámit níže:       …

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva 21.12.2020

Níže je přiložen návrh programu zasedání zastupitelstva, které bude za příslušných hygienicko-epidemiologických opatření probíhat dne 21.12.2020 od 18 hodin v prostoru Obecního úřadu.   Návrh Střednědobého výhledu pro rok 2021-2022 i návrh rozpočtu Obce pro rok 2021 byl již zveřejněn 7.12.2020. Seznámit se s nimi můžete kliknutím zde přes odkaz.

Žádný komentář

Usnesení zastupitelů ze zasedání č.10/2020

Dne 30.11.2020 proběhlo řádně svolané zasedání zastupitelstva č.10/2020. Níže jsou zveřejněna přijatá usnesení a příslušné přílohy k tomto zasedání zastupitelů.      

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání Zastupitelstva 30.11.2020 konaného v nouzovém stavu

V pondělí 30.11.2020 od 18 hodin proběhne v prostorách Obecního úřadu Zasedání zastupitelstva. Konání bude podléhat aktuálně platným hygiencko – epidemiologickým opatřením platným ve vyhlášeném nouzovém stavu. Pro přístup a průběh jednání budou zavedena příslušná opatření a podmínky.    

Žádný komentář

Zápis Usnesení ze Zasedání zastupitelů č.9 z 16.10.2020

V pátek 16.10.2020 proběhlo Zasedání zastupitelů za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatření v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády. Přehled  přijatých usnesení zastupitelstva je zveřejněn zde: Přílohy k Usnesením:  

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelů č.9/2020 na 16.10.2020

V pátek 16.10.2020 proběhne Zasedání zastupitelů. S ohledem na platná bezpečnostní opatření k nouzovému stavu proběhne zasedání v budově Obecního úřadu za příslušných hygienicko-epidemiologických opatření. Návrh programu naleznete zde:  

Žádný komentář

 

Comments are closed.