Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 14.12.2022

Ve středu 14.prosince se sejde Zastupitelstvo obce na zasedání, kde bude projednáno široké spektrum bodů. Stěžejním bodem bude projednání navrženého rozpočtu obce pro rok 2023. Zveme spoluobčany k přímé účasti na jednání, které proběhne v jídelně naší školy. Kompletní znění návrhu programu je připojeno:   Návrh rozpočtu i návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn 29.11.2022. Link …

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 19.10.2022 – ustavující pro volební období 2022-2026

Ve středu 19.10.2022 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro volební období 2022-2026. Zastupitelstvo po schválení povinných formálních kroků navázalo na práci zastupitelstva z předchozího volebního období a projednalo také několik bodů v návaznosti na předchozí zasedání. Plné znění schválených usnesení včetně příloh je v připojených dokumentech:      

Žádný komentář

Pozvánka a program na ustavující jednání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro volební období 2022-2026

Srdečně zveme občany na ustavující jednání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro volební období 2022-2026.  Ve středu 19.10.2022 je první ustavující zasedání Zastupitelstva po zářijových volbách. Kompletní program jednání je přiložen:    

Žádný komentář

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro období 2022-2026

Ve dnech 23.9. až 24.9.2022 proběhly volby do místních zastupitelstev. V naší obci se zúčastnilo 30,04 % voličů. Výsledek je připojen v podrobném zápisu o výsledku voleb.  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.6 ze dne 11.8.2022

Na svém šestém zasedání v letošním roce zastupitelé projednali několik  bodů v oblasti smluv a věcí navazujících na zplatnění digitalizace katastru.  Kompletní přehled přijatých usnesení je přiložen v souboru níže a to včetně příslušných příloh:        

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.6 dne 11.8.2022

Ve čtvrtek 11.8. od 16 hodin proběhne šesté letošní zasedání zastupitelstva. Kompletní návrh programu je připojen, občané jsou zváni.      

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.5 ze dne 12.7.2022

Ani o prázdninách zastupitelstvo nezahálí. Sešlo se v úterý 12.7. aby projednalo naplánovaný program. Schválený program a přijatá usnesení včetně dalších příloh jsou připojeny v plném znění níže: Příloha č.1 a č.2: Příloha č.3, Příloha č.4:  

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.5 dne 12.7.2022

V úterý 12.7. od 17,30 hodin proběhne letošní páté zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem.  Navržený program zasedání připojujeme:  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.4 ze dne 6.6.2022

Na svém čtvrtém letošním zasedání se Zastupitelstvo sešlo v pondělí 6.června od 18 hodin. Jednání zastupitelstva předcházelo veřejné projednání změny č.3 územního plánu obce, které zajišťoval příslušný odbor Města Lysá nad Labem, pod který naše obec spadá v rámci ORP agend. Obě akce proběhly v jídelně školy. Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce …

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.4 dne 6.6.2022

V pondělí 6.června se sejde zastupitelstvo v jídelně školy od 18 hodin k letošnímu čtvrtému zasedání.  Navržený program jednání zastupitelstva je v plném znění zveřejněn níže.  Zveme občany k osobní účasti.  

Žádný komentář

 

Comments are closed.