Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 6.6.2022

Na svém čtvrtém letošním zasedání se Zastupitelstvo sešlo v pondělí 6.června od 18 hodin. Jednání zastupitelstva předcházelo veřejné projednání změny č.3 územního plánu obce, které zajišťoval příslušný odbor Města Lysá nad Labem, pod který naše obec spadá v rámci ORP agend. Obě akce proběhly v jídelně školy. Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce …

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.4 dne 6.6.2022

V pondělí 6.června se sejde zastupitelstvo v jídelně školy od 18 hodin k letošnímu čtvrtému zasedání.  Navržený program jednání zastupitelstva je v plném znění zveřejněn níže.  Zveme občany k osobní účasti.  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.3 ze dne 25.4.2022

Na svém třetím letošním zasedání zastupitelů schvalovalo zastupitelstvo 6 usnesení. V bodu různé starosta podrobně informoval o aktuálním stavu správy obce. Přijatá usnesení včetně příslušných příloh naleznete k seznámení se níže:  

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.3 dne 25.4.2022

Zastupitelstvo obce se sejde na zasedání zastupitelstva v pondělí  25.dubna v 18,00 hodin v prostorách jídelny naší školy.  Zastupitelstvo bude probíhat za aktuálně platných hygienicko-epidemiologických  podmínek. Navržený program zasedání zastupitelstva je připojen níže. V rámci příprav oslav 1030 let  od první písemné zmínky o naší obci bude jedním z bodů jednání rozhodnutí o provedení vlajky …

Žádný komentář

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2 ze dne 23.2.2022

Druhé  zasedání zastupitelů v roce 2022 proběhlo ve středu 23.února. Konání zasedání proběhlo dle platných nařízení a pokynů k hygienicko-epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19. Hlavními body byly výkazy o hospodaření příspěvkových organizací obce a inventarizace majetku obce. Zápis z jednání zastupitelstva celé znění přijatých usnesení včetně příloh je připojen.  

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.2 dne 23.2.2022

Zastupitelstvo obce se sejde na zasedání zastupitelstva ve středu 23.února v 18,30 hodin. Zastupitelstvo bude probíhat za aktuálně platných hygienicko-epidemiologických  podmínek (respirátory, certifikát očkování či prodělání COVID-19…). Projednávat bude body spojené s inventarizací a výsledky příspěvkových organizací. Dalším bodem bude výsledek VŘ na rekonstrukci Salvátorského rybníka. Kompletní rozpis navrženého programu je připojen:    

Žádný komentář

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.1 ze dne 13.1.2022

První letošní zasedání zastupitelů proběhlo ve čtvrtek 13.ledna. Konání zasedání bylo dle platných nařízení a pokynů k hygienicko-epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19. Zápis z jednání zastupitelstva celé znění přijatých usnesení včetně příloh je připojen.  

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.1 dne 13.1.2022

Zastupitelstvo obce se sejde na svém první letošním zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 13.ledna. Projednávat bude body spojené s dalším rozvojem obce.  Zastupitelstvo bude probíhat za aktuálně platných hygienicko-epidemiologických  podmínek (respirátory, certifikát očkování či prodělání COVID-19…). Kompletní rozpis navrženého programu je připojen:  

Žádný komentář

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.8 ze dne 20.12.2021

Na prosincovém zasedání zastupitelů bylo projednáváno celkem 20 bodů. Hlavním tématem byly body týkající se rozpočtového výhledu a rozpočtu obce na rok 2022. V přiloženém zápise usneseních naleznete kompletní projednávané a odsouhlasené body. Navazuje dokument obsahující  přílohu č.1 a přílohu č.2 zasedání.  

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.8 dne 20.12.2021

V pondělí 20.12.2021 proběhne v jídelně základní školy zasedání zastupitelstva. Zasedání bude probíhat v souladu s platnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Zastupitelé budou projednávat navržený rozpočet a s tím spojené smlouvy, vyhlášky a poplatky. Podrobné znění navrženého programu je připojeno:   Podklady k návrhu rozpočtu byly zveřejněny 6.12.2021. Podrobné znění  je v článku, který si otevřete připojeným …

Žádný komentář

 

Comments are closed.