Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro období 2022-2026

Ve dnech 23.9. až 24.9.2022 proběhly volby do místních zastupitelstev. V naší obci se zúčastnilo 30,04 % voličů. Výsledek je připojen v podrobném zápisu o výsledku voleb.  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.6 ze dne 11.8.2022

Na svém šestém zasedání v letošním roce zastupitelé projednali několik  bodů v oblasti smluv a věcí navazujících na zplatnění digitalizace katastru.  Kompletní přehled přijatých usnesení je přiložen v souboru níže a to včetně příslušných příloh:        

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.6 dne 11.8.2022

Ve čtvrtek 11.8. od 16 hodin proběhne šesté letošní zasedání zastupitelstva. Kompletní návrh programu je připojen, občané jsou zváni.      

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.5 ze dne 12.7.2022

Ani o prázdninách zastupitelstvo nezahálí. Sešlo se v úterý 12.7. aby projednalo naplánovaný program. Schválený program a přijatá usnesení včetně dalších příloh jsou připojeny v plném znění níže: Příloha č.1 a č.2: Příloha č.3, Příloha č.4:  

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.5 dne 12.7.2022

V úterý 12.7. od 17,30 hodin proběhne letošní páté zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem.  Navržený program zasedání připojujeme:  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.4 ze dne 6.6.2022

Na svém čtvrtém letošním zasedání se Zastupitelstvo sešlo v pondělí 6.června od 18 hodin. Jednání zastupitelstva předcházelo veřejné projednání změny č.3 územního plánu obce, které zajišťoval příslušný odbor Města Lysá nad Labem, pod který naše obec spadá v rámci ORP agend. Obě akce proběhly v jídelně školy. Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce …

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.4 dne 6.6.2022

V pondělí 6.června se sejde zastupitelstvo v jídelně školy od 18 hodin k letošnímu čtvrtému zasedání.  Navržený program jednání zastupitelstva je v plném znění zveřejněn níže.  Zveme občany k osobní účasti.  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.3 ze dne 25.4.2022

Na svém třetím letošním zasedání zastupitelů schvalovalo zastupitelstvo 6 usnesení. V bodu různé starosta podrobně informoval o aktuálním stavu správy obce. Přijatá usnesení včetně příslušných příloh naleznete k seznámení se níže:  

Žádný komentář

Pozvánka a program na zasedání zastupitelstva č.3 dne 25.4.2022

Zastupitelstvo obce se sejde na zasedání zastupitelstva v pondělí  25.dubna v 18,00 hodin v prostorách jídelny naší školy.  Zastupitelstvo bude probíhat za aktuálně platných hygienicko-epidemiologických  podmínek. Navržený program zasedání zastupitelstva je připojen níže. V rámci příprav oslav 1030 let  od první písemné zmínky o naší obci bude jedním z bodů jednání rozhodnutí o provedení vlajky …

Žádný komentář

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2 ze dne 23.2.2022

Druhé  zasedání zastupitelů v roce 2022 proběhlo ve středu 23.února. Konání zasedání proběhlo dle platných nařízení a pokynů k hygienicko-epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19. Hlavními body byly výkazy o hospodaření příspěvkových organizací obce a inventarizace majetku obce. Zápis z jednání zastupitelstva celé znění přijatých usnesení včetně příloh je připojen.  

Žádný komentář

 

Comments are closed.