Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Zasedání zastupitelstva č.2/2024

Zasedání zastupitelstva č.2/2024 ….

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 27.03.2024

Ve středu 27.3.2024 proběhne od 18:15  hodin v jídelně naší školy zasedání zastupitelstva. Rozsah projednávaných bodů je široký. Po zasedání zastupitelstva navážeme plynule od 19 hodin informacemi k účasti obce v soutěži „Vesnice roku“ – veřejnost je srdečně zvána k diskusi. Návrh programu jednání je přiložen v plném znění zde:  

Žádný komentář

Zasedání Zastupitelstva obce

Zasedání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem č.1 konaného dne 28.02.2024 …

Žádný komentář

Výpis z usnesení ze Zasedání zastupitelů č. 1/2024 – prodej přebytečného majetku

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 28.02.2024

Ve středu 28.2.2024 proběhne od 18 hodin v jídelně naší školy první letošní zasedání zastupitelstva. Rozsah projednávaných bodů je široký, veřejnost je zvána. Návrh programu jednání je přiložen v plném znění zde:

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 15.12.2023

Na svém posledním letošním zasedání Zastupitelstva, které proběhlo v pátek 15.prosince byly hlavními body programu rozpočty obce a příspěvkových organizací. Dalším významným bodem pro rozvoj obce bylo projednání financování realizace stavby nové mateřské školy v obci. Výstavba nové MŠ je předpoklad pro přestěhování „školkových dětí“ z prostor budovy základní školy, které následně projedou modernizací.  Veškeré …

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 15.12.2023

Zastupitelstvo bude zasedat v pátek 15.prosince 2023 od 18 hodin v jídelně naší školy, aby projednalo body související s rozpočty jak zřizovaných příspěvkových organizací, tak rozpočet obce jako takový. Předcházet tomu bude projednání rozpočtového výhledu na roky 2024-2025. Veškeré potřebné podkladové materiály pro projednání těchto bodů byly vyvěšeny 30.11.2023 na elektronické úřední desce obce. Další …

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 8.11.2023

Ve středu 8.listopadu t.r. se  sešlo zastupitelstvo obce k jednání z důvodu schválení komplexního usnesení k podávané žádosti na výstavbu budovy nové MŠ a realizaci jedné třídy jako „Dětská skupina“. Dalším bodem jednání bylo přijetí rozpočtového opatření č.6 – pouze příjmová stránka, právě s ohledem na realizace již podaných žádostí o dotaci na jiné další …

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 25.10.2023

Ve středu 25.10.2023 se  sešlo zastupitelstvo obce ke svému jednání. Projednávány byly přijaté i podávané dotace, věcná břemena s ČEZ, ceník pro platbu za hrobová místa a další body. Celé znění všech přijatých usnesení z jednání je připojeno včetně příslušných příloh.        

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 8.11.2023

Zastupitelstvo bude zasedat ve středu 8.11.2023 od 18 hodin v jídelně naší školy, aby projednalo podání žádosti o dotaci pro budovu nové MŠ. Zveme tímto k účasti naše spoluobčany. Celé znění navrženého programu je připojeno:  

Žádný komentář

 

Comments are closed.