Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.6 dne 27.9.2021

V pondělí 27.9. 2021 od 18,30 hodin proběhne zasedání zastupitelstva, které se bude konat  v jídelně místní základní školy. Pro přítomné budou platit aktuální platná opatření pro akce uvnitř budovy. Stěžejním bodem navrhovaného programu je projednání Komplexních pozemkových úprav – plánu společných zařízení.  Mapové podklady k tomuto bodu budou k nahlédnutí již hodinu před samotným …

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva dne 27.8.2021

Jednání zastupitelstva proběhlo v pátek 27.8.2021 a hlavním bodem programu bylo složení slibu člena zastupitelstva – nastupujícího náhradníka  – pana Marka Řeháka. Původní návrh programu byl doplněn o další body jednání. Zápis usnesení včetně příslušných příloh naleznete přiložené v samostatných souborech níže:      

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.5 dne 27.8.2021

V pátek 27.8. od 19 hodin proběhne zasedání zastupitelů. Po dobu zasedání budou všichni přítomní povinní dodržovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická nařízení. Hlavním bodem zasedání je slib nastupujícího náhradníka pana Marka Řeháka na post člena zastupitelstva. Celé znění návrhu programu je přiloženo:  

Žádný komentář

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 21.6.2021

Na červnovém zasedání zastupitelstva bylo významným bodem schválení závěrečného účtu obce za rok 2020. Veškeré projednávané body včetně výsledku hlasování naleznete v připojeném zápisu usnesení ze zasedání zastupitelů. Za dokumentem s usneseními jsou vloženy přílohy a tabulka rozpočtového opatření RO č.3, které bylo také jednomyslně odsouhlaseno.

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.4 dne 21.6.2021

V pondělí 21.6. od 19 hodin proběhne zasedání zastupitelů. Pro konání byly určeny prostory jídelny v budově základní školy. Po dobu zasedání budou všichni přítomní povinní dodržovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická nařízení. Hlavním bodem zasedání je schválení závěrečného účtu obce za rok 2020.        

Žádný komentář

Závěrečný účet obce za rok 2020 – NÁVRH k projednání

Níže jsou přiloženy soubory obsahující návrh zprávy pro Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2020 včetně všech dalších ekonomických podkladů za hospodaření Obce i jejích příspěvkových organizací. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Přerov nad Labem za rok 2020 sestavená pracovníky odboru kontroly Středočeského kraje je součástí zveřejněných příloh a byla dokončena dne 24.2.2021. …

Žádný komentář

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 10.5.2021

V pondělí 10.5.2021, proběhlo za příslušných hygienicko-epidemiologických opatření, která byla potvrzena s KHS, další letošní zasedání zastupitelů, třetí v pořadí. Na programu jednání byly různé body k zajištění dalšího rozvoje obce.  Se všemi schválenými usneseními, včetně dalších příloh, se můžete podrobně seznámit níže:  

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.3 dne 10.5.2021

V pondělí 10.5.2021 se bude konat již třetí zasedání zastupitelů obce Přerov nad Labem. Zasedání proběhne s ohledem na aktuálně platná opatření (respirátory, hygienicko-epidemiologická opatření) v budově Obecního úřadu. Návrh programu naleznete v souboru níže:    

Žádný komentář

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 29.3.2021

V pondělí 29.3.2021, proběhlo za příslušných hygienicko-epidemiologických opatření, která byla potvrzena s KHS, již druhé letošní zasedání zastupitelů. Jedním z bodů programu bylo schválení zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2020. Kontrolu hospodaření naší obce provádí auditní oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje. S celým zněním zprávy o kontrole se můžete seznámit elektronicky v odkazu …

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.2 dne 29.3.2021

V pondělí 29.3.2021 se bude konat již druhé zasedání zastupitelů obce Přerov nad Labem. Zasedání proběhne s ohledem na dosud platná opatření  (respirátory, hygienicko-epidemiologická opatření) v budově Obecního úřadu. Návrh programu naleznete v souboru níže:     

Žádný komentář

 

Comments are closed.