Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 17.05.2023

Ve středu 17.5.2023 se konalo již třetí letošní zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem. Veškeré projednané body a přijatá usnesení jsou připojena v příloze níže.  

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 17.5.2023

Na středu 17.května 2023 je naplánováno zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem v jídelně základní školy. Celé znění navrženého programu jednání zastupitelstva je připojeno.   Srdečně zveme občany k účasti na zasedání. Vyvěšeno 10.5.2023

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 27.03.2023

V pondělí 27.března 2023 se konalo druhé zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem v roce 2023. Program řešil investiční aktivity u stávajících i nových projektů v obci, schvalována byla vícestranná smlouva, která řeší vstupní prostor do skanzenu a  další body. Plné znění schválených usnesení včetně příloh je v připojených dokumentech: Zveřejněno 03.04.2023

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 27.3.2023

Na pondělí 27.března 2023 je naplánováno zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem.  Celé znění navrženého programu jednání zastupitelstva je připojeno. Srdečně zveme občany k účasti na zasedání. Vyvěšeno 20.3.2023    

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 22.02.2023

Ve středu 22.února 2023 se konalo první zasedání zastupitelstva v roce 2023. Program řešil schválení hospodaření příspěvkových organizací za rok 2022, inventarizaci majetku obce, investiční aktivity u stávajících i nových projektů v obci a spoustu dalších bodů. Plné znění schválených usnesení včetně příloh je v připojených dokumentech: Zveřejněno 03.03.2023 Záměry prodeje a směny – doplněno …

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 22.2.2023

Na středu 22.února je naplánováno první letošní zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem.  Navržený program jednání je připojen. Srdečně zveme občany k účasti na zasedání.  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 14.12.2022

Ve středu 14.prosince 2022 zastupitelstvo projednalo a schválilo nejen navržený rozpočet obce pro rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2023-2024, ale také  další body zveřejněného naplánovaného programu zasedání. V úvodu zasedání složil slib poslední zvolený člen zastupitelstva pan Marek Řehák, zastupitelstvo tak je v plném počtu zvolených členů. Plné znění schválených usnesení včetně příloh je …

Žádný komentář

Pozvánka a návrh programu zasedání zastupitelstva na 14.12.2022

Ve středu 14.prosince se sejde Zastupitelstvo obce na zasedání, kde bude projednáno široké spektrum bodů. Stěžejním bodem bude projednání navrženého rozpočtu obce pro rok 2023. Zveme spoluobčany k přímé účasti na jednání, které proběhne v jídelně naší školy. Kompletní znění návrhu programu je připojeno:   Návrh rozpočtu i návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn 29.11.2022. Link …

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 19.10.2022 – ustavující pro volební období 2022-2026

Ve středu 19.10.2022 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro volební období 2022-2026. Zastupitelstvo po schválení povinných formálních kroků navázalo na práci zastupitelstva z předchozího volebního období a projednalo také několik bodů v návaznosti na předchozí zasedání. Plné znění schválených usnesení včetně příloh je v připojených dokumentech:      

Žádný komentář

Pozvánka a program na ustavující jednání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro volební období 2022-2026

Srdečně zveme občany na ustavující jednání Zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro volební období 2022-2026.  Ve středu 19.10.2022 je první ustavující zasedání Zastupitelstva po zářijových volbách. Kompletní program jednání je přiložen:    

Žádný komentář

 

Comments are closed.