Vítáme Vás v naší obci.

Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva

Termíny Zasedání zastupitelstva obce Přerov nad Labem jsou vyhlašovány dle potřeby a vždy v řádném termínu je předem zveřejněna pozvánka a návrh programu na úřední desce. Prosím, sledujte informační zdroje Obce, abyste se aktuální termín nejbližšího zasedání dozvěděli. Rádi Vás na Zasedáních zastupitelstva přivítáme osobně.

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva:

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.1 dne 13.1.2022

Zastupitelstvo obce se sejde na svém první letošním zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 13.ledna. Projednávat bude body spojené s dalším rozvojem obce.  Zastupitelstvo bude probíhat za aktuálně platných hygienicko-epidemiologických  podmínek (respirátory, certifikát očkování či prodělání COVID-19…). Kompletní rozpis navrženého programu je připojen:  

Žádný komentář

Usnesení ze zastupitelstva č.8 z 20.12.2021

Na prosincovém zasedání zastupitelů bylo projednáváno celkem 20 bodů. Hlavním tématem byly body týkající se rozpočtového výhledu a rozpočtu obce na rok 2022. V přiloženém zápise usneseních naleznete kompletní projednávané a odsouhlasené body. Navazuje dokument obsahující  přílohu č.1 a přílohu č.2 zasedání.  

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.8 dne 20.12.2021

V pondělí 20.12.2021 proběhne v jídelně základní školy zasedání zastupitelstva. Zasedání bude probíhat v souladu s platnými hygienicko-epidemiologickými opatřeními. Zastupitelé budou projednávat navržený rozpočet a s tím spojené smlouvy, vyhlášky a poplatky. Podrobné znění navrženého programu je připojeno:   Podklady k návrhu rozpočtu byly zveřejněny 6.12.2021. Podrobné znění  je v článku, který si otevřete připojeným …

Žádný komentář

Usnesení ze zasedání zastupitelstva č.7 ze dne 1.11.2021

V pondělí 1.listopadu proběhlo v prostorách jídelny místní školy Zasedání zastupitelstva. Šlo o sedmé v tomto roce a projednávány byly zejména rozpočty příspěvkových organizací a JSDH/SDH. Podrobné znění schválených usnesená naleznete v přiloženém zápise. Na zápis usnesení navazují přílohy. Příloha č.1 a č.2: Příloza č.3: Příloha č.4: Příloha č.5:  

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.7 dne 1.11.2021

V pondělí 1.listopadu proběhne od 18 hodin v jídelně základní školy zasedání zastupitelstva. Projednávat se budou strategické dokumenty související s rozvojem obce a rozpočty příspěvkových organizací a rozpočet  JSDH a SDH Přerov nad Labem.  Podrobný program, který je zároveň pozvánkou je přiložen níže:  

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.6 dne 27.9.2021

Jednání zastupitelstva proběhlo v pondělí  27.9.2021 v jídelně místní školy. Hlavním bodem programu bylo projednání Komplexní pozemkové úpravy – plánu společných zařízení (KoPÚ) Přerov nad Labem.  Další body souviseli s již odsouhlasenými usneseními z minulých zasedání. Původní návrh programu byl doplněn o další body jednání. Program, schválená usnesení zastupitelstva i všechny evidované přílohy jsou přiloženy …

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.6 dne 27.9.2021

V pondělí 27.9. 2021 od 18,30 hodin proběhne zasedání zastupitelstva, které se bude konat  v jídelně místní základní školy. Pro přítomné budou platit aktuální platná opatření pro akce uvnitř budovy. Stěžejním bodem navrhovaného programu je projednání Komplexních pozemkových úprav – plánu společných zařízení.  Mapové podklady k tomuto bodu budou k nahlédnutí již hodinu před samotným …

Žádný komentář

Usnesení z jednání zastupitelstva č.5 dne 27.8.2021

Jednání zastupitelstva proběhlo v pátek 27.8.2021 a hlavním bodem programu bylo složení slibu člena zastupitelstva – nastupujícího náhradníka  – pana Marka Řeháka. Původní návrh programu byl doplněn o další body jednání. Zápis usnesení včetně příslušných příloh naleznete přiložené v samostatných souborech níže:      

Žádný komentář

Pozvánka a program zasedání zastupitelstva č.5 dne 27.8.2021

V pátek 27.8. od 19 hodin proběhne zasedání zastupitelů. Po dobu zasedání budou všichni přítomní povinní dodržovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická nařízení. Hlavním bodem zasedání je slib nastupujícího náhradníka pana Marka Řeháka na post člena zastupitelstva. Celé znění návrhu programu je přiloženo:  

Žádný komentář

Usnesení zastupitelstva z jednání dne 21.6.2021

Na červnovém zasedání zastupitelstva bylo významným bodem schválení závěrečného účtu obce za rok 2020. Veškeré projednávané body včetně výsledku hlasování naleznete v připojeném zápisu usnesení ze zasedání zastupitelů. Za dokumentem s usneseními jsou vloženy přílohy a tabulka rozpočtového opatření RO č.3, které bylo také jednomyslně odsouhlaseno.

Žádný komentář

 

Comments are closed.