Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Lysá nad Labem informuje:  

Žádný komentář

Mimořádná opatření – průběžně doplňovány nové informace

Níže uvádíme přehled dokumentů vztahující se k těmto mimořádným opatřením.

Žádný komentář

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 – platby SIPO

Finanční úřad pro Středočeský kraj vydal veřejnou vyhlášku o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daní z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.  Proto je uvedená veřejná vyhláška tímto v období od 9.4.2020 do 11.5.2020 zveřejněna na elektronické úřední desce Obce.   V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte územní …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy z MZe: lesy – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy vydané Ministerstvem Zemědělství dne 2.4.2020  – zveřejnění od 3.4.2020 do 31.12.2022 dotýká se vlastníků a správců lesních porostů, vydána návazně na dopady poškození kůrovcem   Příloha – v návaznosti na VV-OOP  

Žádný komentář

Dopravní obslužnost – PID – po dobu objížďky od 16.3. do 30.7.2020

Aktualizace 20.3.2020:  Obslužnost linkami PID zůstává zachována i po dobu nouzového stavu. Jediným omezením je vyhlášený zákaz nočního provozu tj. nebudou fungovat linky po 22:30 hod a spoje označené jako „školní“.  Pro osobní i nákladní vozidla platí JEN a POUZE objízdná trasa směr Brandýs nad Labem nebo Sadská – Nymburk. Na návazné místní komunikace u …

Žádný komentář

Přechodná úprava provozu dopravního značení

V návaznosti na uzavírku silnice č.II/272 z důvodu opravy v úseku od mostu ke křižovatce Semice-Přerov nad Labem je stanovena přechodná úprava dopravního značení v katastru Obce. Více informací v přiloženém Oznámení veřejnou vyhláškou:  

1 komentář

Povolení k odběrům vody ze studny – aktualizace

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na povinnost související s čerpáním vody ze studny, kde toto čerpání musí být povoleno z odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem. Platnost původních vydaných povolení z roku 2007 až 2009 byla limitována podáním nové žádosti k obnovení povolení po uplynutí určitého období. Prosím zkontrolujte si povolení vydaná k Vašim studnám a …

Žádný komentář

Dotace na výměnu kotle pro občany od KÚ Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje informuje prostřednictvím vedení Obce o možnosti čerpat tzv. KOTLÍKOVOU dotaci. Finančně podpořená výměna kotle je určena občanům, jejichž kotle přestanou vyhovovat legislativě. Bližší informace naleznete v připojeném letáku na telefonní lince 257 280 991, která bude v provozu v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin,  nebo na webu …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – rozpočet roku 2020 a rozpočtový výhled 2020-2023

Obec Přerov nad Labem je od roku 2019 opětovně členem Mikroregionu Polabí. Níže naleznete schválený Rozpočet pro rok 2020 a Rozpočtový  výhled pro roky 2020-2023 pro seskupení Mikroregion Polabí.  Oznámení o zveřejnění  V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Sbírka na opravu kostela sv.Vojtěcha v Přerově nad Labem

Římskokatolická farnost Čelákovice, pod kterou spadá i naše obec, zřídila transparentní účet pro kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. Tento transparentní účet je určen pro sbírku od občanů i firem a díky němu bude možné spolufinancovat pokračování oprav střechy a následně i fasády  kostela sv.Vojtěcha v naší Obci.  číslo účtu :   24032402/5500 Stav konta …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – návrh rozpočtu 2020

Žádný komentář

Výzva katastrálního úřadu – projednání hranic

Katastrální úřad vyzývá majitele nebo dědice po majitelích uvedených v připojeném dokumentu, aby se dostavili dne 26.11. v 14:30 na Obecní úřad. Jednání je svoláno s ohledem na probíhající digitalizaci v katastru Obce. Obecní úřad žádá spoluobčany o pomoc s předáním uvedené informace dotyčným osobám nebo jejich příbuzným za účelem řešení hranic pozemků.     …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

POZOR objížďka obcí od 16.9. do 7.11.2019

Níže v přiložených dokumentech naleznete podrobné informace o objížďce, která povede naší obcí v době od 16.9. až do 7.11.2019. Uvedená objížďka svede skrz Přerov nad Labem veškerou dopravu, která by jinak projížděla přímo od Lysé nad Labem na Starý Vestec k dálnici. Objížďka je kvůli opravě této silnice. POZOR na výrazně  zvýšený počet vozidel …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

Závěrečný účet a audit Mikroregion Polabí 2018

Závěrečný účet a audit Mikroregión Polabí 2018

Žádný komentář

WEB pro hlášení poruch ČEZ distribuce

Dobrý den, ve Středočeském kraji aktuálně evidujeme 17 poruch na hladině VN. Jejich odstranění a následné ukončeni kalamitního stavu předpokládáme ještě během dnešního dne. Následně budou zahájeny opravy na hladině nízkého napětí. Pro hlášení poruch můžete využít portál www.bezstavy.cz, kontaktní linku 800 850 860 příp. pro členy krizových štábů jsou aktivní také speciální krizové linky …

Žádný komentář

Vodovod-územní rozhodnutí

Vodovod – územní rozhodnutí – změny tras a nové řady  – z MěÚ Lysá nad Labem

Žádný komentář

Dopravní omezení během Masopustního průvodu

Dopravní omezení během Masopustního průvodu včetně povinností organizátorů jsou specifikována zde: Dopravní omezení v obci  o masopustu

Žádný komentář

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem proběhne 6.2.2019 od 16:00 hodin v restauraci Na růžku. Více informací naleznete  zde  v pozvánce.

Žádný komentář

Výběrové řízení – Město Lysá nad Labem

Výběrové řízení na pozici referenta/tky odboru dopravy (OD) Městského úřadu Lysá nad Labem a referenta/tky odboru vnitřních věcí (VV) Městského úřadu Lysá nad Labem ……..

Žádný komentář

Comments are closed.