Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení

Informace k pomoci obcím postiženým tornádem

Vážení spoluobčané, bouřka, která prošla v noci na 24.6 naší obcí, byla z pohledu odpoledních a večerních hodin stejného dne velice mírná. Zaměstnanci obce uklízeli spolu s dobrovolnými hasiči popadané stromy a polámané větve.  To, co musí řešit nyní obyvatelé vesnic a měst, kterými prošlo tornádo, si nedokážeme plně představit. Proto dnes 25.6.2021 po návrhu …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška Finančního úřadu – daň z nemovitosti na rok 2021

Finanční úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí: hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796, hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020

Naše obec je člen Mikroregionu Polabí. Tak jako naše obec je každoročně kontrolováno hospodaření  Mikroregionu Polabí. Zde proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2020 minulý týden. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V příloze je obsahově shodný zápis ve dvojí podobě, jeden ve strojově čitelném formátu a  druhý s podpisy.

Žádný komentář

PTAČÍ CHŘIPKA – nařízení veterinární správy z 26.3.2021

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán vydává nařízení o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších …

Žádný komentář

Očkování a prodej respirátorů FFP2

Očkování a prodej respirátorů FFP2 ….

Žádný komentář

Vzor čestného prohlášení – opuštění místa trvalého pobytu

V souvislosti s aktualizací vládních opatření od pondělí 1.3.2021 níže naleznete vzor čestného prohlášení, které je potřeba při pohybu mimo místo  trvalého pobytu. Vzor byl uveřejněn na internetových stránkách vlády ČR. Přímý link na stránky vlády: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Cestne_prohlaseni___vzor.pdf   Zde při kliknutí na slovo vzor si stáhnete uvedený dokument pro tisk a vypsání rukou.     …

Žádný komentář

Důležitá zpráva

Vážení spoluobčané, z důvodu výskytu onemocnění SARS COV 2 ….

Žádný komentář

Oznámení o zrušení valné hromady Honebního společenstva

   

Žádný komentář

Výzva Finančního úřadu: “NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE” ve věci daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Středočeský kraj žádá občany o minimalizaci fyzických návštěv a nabízí maximální podporu na svých telefonních linkách. Informace k výzvě “NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE”  naleznete níže: Finanční úřad pro Středočeský kraj Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4 Odbor metodiky a výkonu daní V měsíci lednu 2021 budou mnozí  občané podávat …

Žádný komentář

Úprava dopravních spojů PID v souvislosti s opatřeními k pandemii Covid-19

Níže zveřejňujeme informaci, kterou jsme na Obecní úřad obdrželi z IDSK k organizaci dopravních spojů ve Středočeském kraji a Praze platných od 2.11.2020:   Z důvodu zhoršující se situace ohledně onemocnění COVID-19 a s tím navazujících opatření vyhlášených Vládou ČR s důrazem na snížení rizika přenosu tímto onemocněním, respektive uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v …

1 komentář

Nařízení KHS č.8/2020 z 9.10.2020

Krajská hygienická stanice (KHS) Středočeského kraje vydala dne 9.10.2020 Nařízení č.8/2020, kterým ruší dříve vydaná Nařízení č. 7/2020 a č. 5/2020. Situace je nadále regulována Opatřeními vlády – podrobnosti naleznete zde.    

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – Nařízení č.7/2020 – zrušeno Nařízením KHS č.8/2020

Nařízením KHS č.8/2020 bylo zrušeno k 9.10.2020 níže uvedené nařízení. Od 2.10.2020 je v platnosti nově vydané nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, které upravuje pokyny  v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Toto nařízení ruší a nahrazuje dříve vydané nařízení č.6/2020.    

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – Nařízení č.6/2020 – nahrazeno Nařízením č.7/2020

Níže uvedené nařízení pozbylo platnosti vydaným Nařízením č.7/2020 k 2.10.2020. Dne 22.9.2020 vydala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Nařízení č.6, kterým zavádí další opatření:  

Žádný komentář

KHS Středočeského kraje – nařízení č.5/2020 – zrušeno Nařízením č. 8/2020

Níže uvedení nařízení bylo KHS zrušeno Nařízením č.8/2020 z 9.10.2020. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uvádí v platnost nařízení č.5, které ruší nařízení č.4 a stanovuje některé jiné povinnosti:

Žádný komentář

KHS – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hodin – byl ZRUŠEN a nahrazen Opatřením vlády

Nařízení KHS Středočeského kraje č.5  z 18.9.2020 RUŠÍ vydané omezující Nařízení č.4/2020. Pokynem z ORP Lysá nad Labem zveřejňujeme Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 – platné pro území všech okresů Středočeského kraje od 14.9.2020 (00:00 hod.) do odvolání. Jde o mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti …

Žádný komentář

Přechodná úprava silničního provozu – oprava mostku u Starého Vestce od 15.09.2020 do 20.12.2020

Dle rozhodnutí příslušného odboru Městského úřadu Lysá nad Labem bude z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu ev. č. 611-007 úplná a částečná uzavírka silnice č. II/611 v obci Starý Vestec od 15.09.2020 do 20.12.2020. Místo uzavírky: okres Nymburk, silnice č. II/611 v obci Starý Vestec  / Doba trvání uzavírky: od 15.09.2020 do 20.12.2020 Objízdná …

Žádný komentář

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu

příslušný odbor Městského úřadu Lysá nad Labem vydává: OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu  z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce mostu ev. č. 611-007 úplná a částečná uzavírka silnice č. II/611 v obci Starý Vestec od 15.09.2020 do 20.12.2020. Místo uzavírky: okres Nymburk, silnice č. II/611 v obci Starý …

Žádný komentář

ÚZSVAM – výzva k identifikaci vlastnictví (neznámý vlastník)

ÚZSVM v návaznosti na příslušnou legislativu vyzývá k identifikaci  a dohledání nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí. Stav k 1.8.2020 pro  nemovitosti v katastru obce Přerov nad Labem je evidován  v přiloženém dokumentu. Průvodní dopis z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je taktéž přiložen. nezn.vlastnici_cj.437-2020      

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Odbor životního prostředí a výstavby Městského úřadu Lysá nad Labem informuje:  

Žádný komentář

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 – platby SIPO

Finanční úřad pro Středočeský kraj vydal veřejnou vyhlášku o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daní z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.  Proto je uvedená veřejná vyhláška tímto v období od 9.4.2020 do 11.5.2020 zveřejněna na elektronické úřední desce Obce.   V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte územní …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy z MZe: lesy – kůrovec – upraveno 28.7.2020

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy vydané Ministerstvem Zemědělství dne 2.4.2020  – zveřejnění od 3.4.2020 do 31.12.2022 dotýká se vlastníků a správců lesních porostů, vydána návazně na dopady poškození kůrovcem Uvedená VV – opatření obecné povahy byla dne 27.7.2020 upravena a její aktualizované znění připojujeme zde:   Původní znění z 3.4.2020:   Příloha – v …

Žádný komentář

Dopravní obslužnost – PID – po dobu objížďky od 16.3. do 30.7.2020

Aktualizace 20.3.2020:  Obslužnost linkami PID zůstává zachována i po dobu nouzového stavu. Jediným omezením je vyhlášený zákaz nočního provozu tj. nebudou fungovat linky po 22:30 hod a spoje označené jako “školní”.  Pro osobní i nákladní vozidla platí JEN a POUZE objízdná trasa směr Brandýs nad Labem nebo Sadská – Nymburk. Na návazné místní komunikace u …

Žádný komentář

Přechodná úprava provozu dopravního značení

V návaznosti na uzavírku silnice č.II/272 z důvodu opravy v úseku od mostu ke křižovatce Semice-Přerov nad Labem je stanovena přechodná úprava dopravního značení v katastru Obce. Více informací v přiloženém Oznámení veřejnou vyhláškou:  

1 komentář
ikona voda

Povolení k odběrům vody ze studny – aktualizace

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na povinnost související s čerpáním vody ze studny, kde toto čerpání musí být povoleno z odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem. Platnost původních vydaných povolení z roku 2007 až 2009 byla limitována podáním nové žádosti k obnovení povolení po uplynutí určitého období. Prosím zkontrolujte si povolení vydaná k Vašim studnám a …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Mimořádná opatření – průběžně doplňovány nové informace

Níže uvádíme přehled dokumentů vztahující se k těmto mimořádným opatřením.

Žádný komentář

Dotace na výměnu kotle pro občany od KÚ Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje informuje prostřednictvím vedení Obce o možnosti čerpat tzv. KOTLÍKOVOU dotaci. Finančně podpořená výměna kotle je určena občanům, jejichž kotle přestanou vyhovovat legislativě. Bližší informace naleznete v připojeném letáku na telefonní lince 257 280 991, která bude v provozu v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin,  nebo na webu …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – rozpočet roku 2020 a rozpočtový výhled 2020-2023

Obec Přerov nad Labem je od roku 2019 opětovně členem Mikroregionu Polabí. Níže naleznete schválený Rozpočet pro rok 2020 a Rozpočtový  výhled pro roky 2020-2023 pro seskupení Mikroregion Polabí.  Oznámení o zveřejnění  V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Sbírka na opravu kostela sv.Vojtěcha v Přerově nad Labem

Římskokatolická farnost Čelákovice, pod kterou spadá i naše obec, zřídila transparentní účet pro kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. Tento transparentní účet je určen pro sbírku od občanů i firem a díky němu bude možné spolufinancovat pokračování oprav střechy a následně i fasády  kostela sv.Vojtěcha v naší Obci.  číslo účtu :   24032402/5500 Stav konta …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – návrh rozpočtu 2020

Žádný komentář

Výzva katastrálního úřadu – projednání hranic

Katastrální úřad vyzývá majitele nebo dědice po majitelích uvedených v připojeném dokumentu, aby se dostavili dne 26.11. v 14:30 na Obecní úřad. Jednání je svoláno s ohledem na probíhající digitalizaci v katastru Obce. Obecní úřad žádá spoluobčany o pomoc s předáním uvedené informace dotyčným osobám nebo jejich příbuzným za účelem řešení hranic pozemků.     …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

POZOR objížďka obcí od 16.9. do 7.11.2019

Níže v přiložených dokumentech naleznete podrobné informace o objížďce, která povede naší obcí v době od 16.9. až do 7.11.2019. Uvedená objížďka svede skrz Přerov nad Labem veškerou dopravu, která by jinak projížděla přímo od Lysé nad Labem na Starý Vestec k dálnici. Objížďka je kvůli opravě této silnice. POZOR na výrazně  zvýšený počet vozidel …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

Závěrečný účet a audit Mikroregion Polabí 2018

Závěrečný účet a audit Mikroregión Polabí 2018

Žádný komentář

WEB pro hlášení poruch ČEZ distribuce

Dobrý den, ve Středočeském kraji aktuálně evidujeme 17 poruch na hladině VN. Jejich odstranění a následné ukončeni kalamitního stavu předpokládáme ještě během dnešního dne. Následně budou zahájeny opravy na hladině nízkého napětí. Pro hlášení poruch můžete využít portál www.bezstavy.cz, kontaktní linku 800 850 860 příp. pro členy krizových štábů jsou aktivní také speciální krizové linky …

Žádný komentář

Vodovod-územní rozhodnutí

Vodovod – územní rozhodnutí – změny tras a nové řady  – z MěÚ Lysá nad Labem

Žádný komentář

Dopravní omezení během Masopustního průvodu

Dopravní omezení během Masopustního průvodu včetně povinností organizátorů jsou specifikována zde: Dopravní omezení v obci  o masopustu

Žádný komentář

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem proběhne 6.2.2019 od 16:00 hodin v restauraci Na růžku. Více informací naleznete  zde  v pozvánce.

Žádný komentář

Výběrové řízení – Město Lysá nad Labem

Výběrové řízení na pozici referenta/tky odboru dopravy (OD) Městského úřadu Lysá nad Labem a referenta/tky odboru vnitřních věcí (VV) Městského úřadu Lysá nad Labem ……..

Žádný komentář

Katastrální úřad – oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk informuje o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním na území katastru Přerov nad Labem.  Níže uvedené pokyny se vztahují ke všem pozemkům a objektům v intravilánu Obce. Návazně bude Katastrální úřad organizovat další kroky, jejichž součástí bude i pohyb pracovníků KÚ v obci za účelem zaměření – …

Žádný komentář

Comments are closed.