Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení

Dotace na výměnu kotle pro občany od KÚ Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje informuje prostřednictvím vedení Obce o možnosti čerpat tzv. KOTLÍKOVOU dotaci. Finančně podpořená výměna kotle je určena občanům, jejichž kotle přestanou vyhovovat legislativě. Bližší informace naleznete v připojeném letáku na telefonní lince 257 280 991, která bude v provozu v úřední dny pondělí a středy od 8 do 12 hodin,  nebo na webu …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – rozpočet roku 2020 a rozpočtový výhled 2020-2023

Obec Přerov nad Labem je od roku 2019 opětovně členem Mikroregionu Polabí. Níže naleznete schválený Rozpočet pro rok 2020 a Rozpočtový  výhled pro roky 2020-2023 pro seskupení Mikroregion Polabí.  Oznámení o zveřejnění  V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v přiloženém dokumentu sděluje podrobnosti k aukčnímu prodeji majetku, který se nachází v katastru naší Obce.  

Žádný komentář

Sbírka na opravu kostela sv.Vojtěcha v Přerově nad Labem

Římskokatolická farnost Čelákovice, pod kterou spadá i naše obec, zřídila transparentní účet pro kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem. Tento transparentní účet je určen pro sbírku od občanů i firem a díky němu bude možné spolufinancovat pokračování oprav střechy a následně i fasády  kostela sv.Vojtěcha v naší Obci.  číslo účtu :   24032402/5500 Stav konta …

Žádný komentář

Mikroregion Polabí – návrh rozpočtu 2020

Žádný komentář

Výzva katastrálního úřadu – projednání hranic

Katastrální úřad vyzývá majitele nebo dědice po majitelích uvedených v připojeném dokumentu, aby se dostavili dne 26.11. v 14:30 na Obecní úřad. Jednání je svoláno s ohledem na probíhající digitalizaci v katastru Obce. Obecní úřad žádá spoluobčany o pomoc s předáním uvedené informace dotyčným osobám nebo jejich příbuzným za účelem řešení hranic pozemků.     …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

POZOR objížďka obcí od 16.9. do 7.11.2019

Níže v přiložených dokumentech naleznete podrobné informace o objížďce, která povede naší obcí v době od 16.9. až do 7.11.2019. Uvedená objížďka svede skrz Přerov nad Labem veškerou dopravu, která by jinak projížděla přímo od Lysé nad Labem na Starý Vestec k dálnici. Objížďka je kvůli opravě této silnice. POZOR na výrazně  zvýšený počet vozidel …

Žádný komentář

Nabídka ÚZSVM – prodej majetku v katastru obce

Žádný komentář

Závěrečný účet a audit Mikroregion Polabí 2018

Závěrečný účet a audit Mikroregión Polabí 2018

Žádný komentář

WEB pro hlášení poruch ČEZ distribuce

Dobrý den, ve Středočeském kraji aktuálně evidujeme 17 poruch na hladině VN. Jejich odstranění a následné ukončeni kalamitního stavu předpokládáme ještě během dnešního dne. Následně budou zahájeny opravy na hladině nízkého napětí. Pro hlášení poruch můžete využít portál www.bezstavy.cz, kontaktní linku 800 850 860 příp. pro členy krizových štábů jsou aktivní také speciální krizové linky …

Žádný komentář

Vodovod-územní rozhodnutí

Vodovod – územní rozhodnutí – změny tras a nové řady  – z MěÚ Lysá nad Labem

Žádný komentář

Dopravní omezení během Masopustního průvodu

Dopravní omezení během Masopustního průvodu včetně povinností organizátorů jsou specifikována zde: Dopravní omezení v obci  o masopustu

Žádný komentář

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem proběhne 6.2.2019 od 16:00 hodin v restauraci Na růžku. Více informací naleznete  zde  v pozvánce.

Žádný komentář

Výběrové řízení – Město Lysá nad Labem

Výběrové řízení na pozici referenta/tky odboru dopravy (OD) Městského úřadu Lysá nad Labem a referenta/tky odboru vnitřních věcí (VV) Městského úřadu Lysá nad Labem ……..

Žádný komentář

Comments are closed.