Vítáme Vás v naší obci.

Otázky a odpovědi

Odpovědi na časté dotazy občanů:

Kdy budou známky na popelnice? Kolik budou stát popelnice?

Předpis poplatků pro TDO na 2019 byl schválen  na Zasedání zastupitelstva dne 30.1.2019, pro rok 2019 je výše poplatku stanovena na 432,- Kč za dospělého a 309,- Kč za dítě do 15 let. Známka na nádoby TDO byla distribuována všem producentům s vyrovnanými závazky za předchozí období, dlužníkům až po uhrazení nedoplatků a pohledávek. Poplatek je možné platit na bankovní účet obce nebo na pokladně Obecního úřadu.

Mám uhrazené všechny poplatky?
V lednu proběhla revize dlužných částek za místní poplatky i za platby stočného (odvádění odpadních vod). Poplatníci s neuhrazenými závazky byli kontaktováni písemně s uvedením příslušných dlužných částek.  Další revize proběhne v červenci, kde předmětem kontroly bude úhrada místních poplatků za rok 2019 a stočného za 1. a 2. čtvrtletí. Informace o neuhrazených platbách budou předány do poštovní schránky.

Kolik stojí stočné?
Pro rok 2019 byl na Zasedání zastupitelů dne 30.1.2019 stanoven poplatek stočného 53,- Kč/m3/osobu (s DPH)při měrném čísle 35 m3/osobu a rok. Fakturace proběhne 4x ročně – vždy pro každé čtvrtletí. Přepočet částky stočného na osobu a čtvrtletí = 464,-Kč s DPH. Fakturaci stočného (platba za odvádění odpadních vod) vystavuje  Obec Přerov nad Labem, která je provozovatel ČOV.

Kdy a kdo se mnou uzavře smlouvu na odběr pitné vody?
Smlouvy na odběr bude s uživateli uzavírat VaK Nymburk jakožto provozovatel dod7ávek pitné vody. Obec Přerov nad Labem není provozovatel vodovodu. VaK Nymburk obešle všechny majitele nemovitostí, ve kterých bylo pracovníky VaK provedeno připojení vodoměrné sestavy a vodoměru.

Ještě nemám připojenou nemovitost na přípojku k vodovodu, nemám namontován vodoměr. Jak mám postupovat?
Montáže vodoměrné sestavy a instalace vodoměrů provádí pouze pracovníci  firmy  VaK Nymburk dle možností firmy a dle aktuálních klimatických podmínek. Kontaktní osobou je pan Petr Novotný (VS Milovice) – tel. 325  575 890  nebo 602 6214 06

 

Dokument „Časté otázky“ verze z ledna 2019 ke stažení ZDE.

Comments are closed.