Vítáme Vás v naší obci.

Otázky a odpovědi

Odpovědi na časté dotazy občanů:

Slyšel jsem název  E-OBČANKA. Co to znamená? Jaký je rozdíl od té stávající občanky, kterou mám? Podrobné informace získáte ZDE .

Kdy budou známky na popelnice? Kolik budou stát popelnice?

Pro rok 2020 zůstali platné stejné částky plateb tak, jak byly schváleny  na Zasedání zastupitelstva dne 30.1.2019. Za TDO pro rok 2020 je tedy výše poplatku stanovena na 432,- Kč za dospělého a 309,- Kč za dítě do 15 let.

Známka na nádoby TDO bude spolu s platebním předpisem distribuována všem producentům s vyrovnanými závazky za předchozí období, dlužníkům až po uhrazení nedoplatků a pohledávek. Poplatek je možné platit na bankovní účet obce nebo na pokladně Obecního úřadu – nově i platební kartou. Obálky budou roznášeny mezi 17. až 20. únorem 2020.

Mám uhrazené všechny poplatky?
Revize nedoplatků probíhá nyní každé čtvrtletí. Kontroluje se úhrada částek za místní poplatky, poplatek za TDO i za platby stočného (odvádění odpadních vod). Poplatníci s neuhrazenými závazky jsou kontaktováni písemně s uvedením příslušných dlužných částek a variabilních symbolů pro platby.  Informace o neuhrazených platbách jsou předány do poštovní schránky.

Kolik stojí stočné (odvádění odpadních vod)?
Pro rok 2019 byl na Zasedání zastupitelů dne 30.1.2019 stanoven poplatek stočného 53,- Kč/m3/osobu (s DPH)při měrném čísle 35 m3/osobu a rok. Tato částka je platná i pro fakturaci v roce 2020. Cena nebyla měněna. Fakturace probíhá 4x ročně – vždy pro každé čtvrtletí. Přepočet částky stočného na osobu a čtvrtletí = 464,-Kč s DPH. Fakturaci stočného (platba za odvádění odpadních vod) vystavuje  Obec Přerov nad Labem, která je provozovatel ČOV.

Kolik stojí vodné (dodávka pitné vody) a kdy dostanu vyúčtování?
Službu dodávky i fakturaci zajišťuje VaK Nymburk. Cena pro rok 2020 je platná dle ceníku VaK a je shodná jako v roce 2019 tj. 1m3 = 41,18 Kč (cena je uvedena včetně 15% DPH). Vyúčtování vodného je dle spotřebované pitné vody – odečtem vodoměru. Vyúčtování je roční a mohli jste si zvolit pro další roky platby záloh na každé čtvrtletí. Podle Vámi uzavřené smlouvy s VaK Nymburk tedy obdržíte fakturu, minimálně 1x ročně.

Mohu si sloučit fakturaci vodného a stočného do jedné platby?
Sloučení není možné, protože služby provozují dva odlišné právní subjekty. Proto si také fakturaci musí řešit každý z dodavatelů služeb samostatně. Stočné tedy fakturuje Obec, vodné fakturuje VaK Nymburk.

Kdy a kdo se mnou uzavře smlouvu na odběr pitné vody?
Smlouvy na odběr s uživateli uzavíral VaK Nymburk jakožto provozovatel dodávek pitné vody. Obec Přerov nad Labem není provozovatel vodovodu. VaK Nymburk obeslal všechny majitele nemovitostí, ve kterých bylo pracovníky VaK provedeno připojení vodoměrné sestavy a vodoměru. NOVĚ připojované objekty si VaK Nymburk bude zasmluvňovat návazně po dokončení realizace přípojky pitné vody.

Ještě nemám připojenou nemovitost na přípojku k vodovodu, nemám namontován vodoměr. Jak mám postupovat?
Zde záleží na tom, zda máte vybudovánu přípojku (akce hromadné výstavby) nebo zda jste (nový ) objekt s dodatečně realizovaným připojením.

Pokud byla přípojka budována v době hromadné výstavby, pak je potřeba k zajištění montáže vodoměrné sestavy a instalace vodoměrů potřeba kontaktovat je pana Petra Novotného (VS Milovice) – tel. 325  575 890  nebo 602 6214 06, protože realizaci provádí pouze pracovníci  firmy  VaK Nymburk dle možností firmy a dle aktuálních klimatických podmínek.

Pokud jste si přípojku na svůj pozemek nezrealizovali v době hromadné výstavby nebo pokud jste zcela nový budovaný objekt bez přípojky na pozemek (do domovní šachty), je potřeba budoucí připojení na pitnou vodu řešit jako stavbu – koordinovat příslušná povolení se stavebním úřadem v Lysé nad Labem a realizátorem VaK Nymburk. Podrobnější informace jsou na webových stránkách obou uvedených institucí.

 

Aktualizace k 27.1.2020


Dokument „Časté otázky“ verze z května 2019 ke stažení ZDE.

Dokument „Časté otázky“ verze z května 2019 ke stažení ZDE.

Dokument „Časté otázky“ verze z ledna 2019 ke stažení ZDE.

Comments are closed.