Vítáme Vás v naší obci.

Rozpočet obce

Schválený závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2019

Na svém šestém letošním zasedání zastupitelé schválili Závěrečný účet Obce za rok 2019 bez výhrad.   S ohledem na krizová opatření kvůli pandemii koronaviru byl původní termín přezkoumání hospodaření Obce pracovníky  KÚSK přesunut,  přezkoumání bylo dokončeno 16.6.2020.  Se zprávou o výsledku přezkoumání se můžete seznámit zde. V návaznosti na vystavenou zprávu o výsledku přezkoumání byla doplněna …

Žádný komentář

Rozpočtové opatření RO č.3 schválené 1.7.2020

Na šestém zasedání zastupitelstva byl návazně na odsouhlasení projektových záměrů upraven Rozpočet Obce na rok 2020. Se schváleným rozpočtovým opatřením RO č.3/2020 se můžete seznámit zde:  

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č.2/2020 schválené 22.6.2020

Na zasedání zastupitelstva č.5 bylo dne 22.6.2020 projednáváno také rozpočtové opatření č.2/2020 ke schválenému rozpočtu Obce. Se schváleným rozpočtovým opatřením RO č.2/2020 se můžete seznámit podrobněji zde:  

Žádný komentář

Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – doplnění podkladů z 25.5.2020

Dne 16.6.2020 dokončili pracovníci KÚSK  přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.  Se zprávou o výsledku přezkoumání se můžete seznámit zde. V návaznosti na vystavenou zprávu o výsledku přezkoumání byla doplněna textace Závěrečného účtu obce Přerov nad Labem ze dne 25.5.2020. Podklady a informace již zveřejněné 25.5.2020 – veškeré účetní podklady  ještě bez kompletní zprávy o …

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č.1/2020 – schválené zastupitelstvem

Na zasedání zastupitelstva 20.5.2020 – prvním po rozvolňování krizových opatření k nouzovému stavu – bylo projednáno rozpočtové opatření RO č.1/2020. V rozpočtovém opatření bylo potvrzeno i RO č.1 vydané opatřením starosty po zahájení nouzového stavu. Podrobnosti schváleného rozpočtového opatření RO č.1/2020 a jeho dopad na rozpočet obce naleznete zde:

Žádný komentář

Závěrečný účet obce za rok 2019 – návrh k projednání

Níže jsou přiloženy soubory obsahující návrh zprávy pro Závěrečný účet obce Přerov nad Labem za rok 2019 včetně všech dalších ekonomických podkladů za hospodaření Obce i jejích příspěvkových organizací. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Přerov nad Labem za rok 2019 zatím nebyla sestavena z důvodu plánovaného posunutí termínu dokončení kontroly pracovníky KÚSK. Přezkoumání hospodaření obce …

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č.1 – opatřením starosty

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a dalších krizových opatření vydal starosta rozpočtové opatření pro paragraf 5213 – Krizová opatření:  RO č.1 – opatřením starosty k 23.3.2020.    

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č.5/2019 – opatřením starosty

S uzavřením roku bylo provedeno vyúčtování rozpočtu a opatřením starosty navýšeny příjmy a sníženy původní výdajové položky nevyčerpané. Rozpočtové opatření 5/2019 bylo schváleno zastupiteli na zasedání 10.2.2020.     Vyvěšeno 2.1.2020, tabulkou doplněno 6.1.2020, schváleno zastupitelstvem 10.2.2020

Žádný komentář

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2021 a schválený Rozpočet obce pro rok 2020

Zastupitelstvo obce dne 13.12.2019 schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020-2021 a Rozpočet obce na rok 2020. Schválení proběhlo na úrovni paragrafů.        

Žádný komentář

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu 2020-2021 a návrh Rozpočtu obce 2020

Pro nadcházející rok 2020 je připraven návrh Rozpočtu obce a s tím i aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2020-2021, který je zde také přiložen . Oba návrhy jsou v sestavě paragrafů pro následné schválení zastupitelstvem.      

Žádný komentář

——————–

Na níže uvedených stránkách můžete najít rozpočty obce od roku 2000 – 2013. Přehlednou a srozumitelnou formou včetně vysvětlivek Vám autoři těchto stránek prezentují data dostupná na stránkách ministerstva financí. Najdete zde nejen rozpočty obce Přerov nad Labem od roku 2000, tedy za více než desetiletou historii.

Comments are closed.