Vítáme Vás v naší obci.

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

OZV 01-2018

OZV 01-2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku…

Žádný komentář

OZV 2/2013

Místní poplatky.

Žádný komentář

OZV 1/2013

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Žádný komentář

OZV 1/2007

Pravidla pro pohyb psů.

Žádný komentář

Požární řád

Požární řád

Žádný komentář

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

Žádný komentář

Comments are closed.