Vítáme Vás v naší obci.

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Podávání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu Obce

Obec Přerov nad Labem dlouhodobě podporuje ze svého rozpočtu sociální, kulturní i sportovní činnost. V oblasti sociální je partnerem společností a spolků, které se starají o naše spoluobčany, kteří jsou v sociálně složité situaci, se zdravotními potížemi či bez podpory širší rodiny. V oblasti sportovní klade zastupitelstvo důraz zejména na výchovu a zapojení mládeže. Podporujeme …

Žádný komentář

Ceník za informace poskytované Obecním úřadem Přerov nad Labem

Opatřením starosty ze dne 2.4.2019 byl vydán aktualizovaný Ceník za informace poskytované Obecním úřadem Přerov nad Labem ….

Žádný komentář

OZV 01-2018

OZV 01-2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku…

Žádný komentář

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Žádný komentář

OZV 2/2013

Místní poplatky.

Žádný komentář

OZV 1/2013

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Žádný komentář

OZV 1/2007

Pravidla pro pohyb psů.

Žádný komentář

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Žádný komentář

Požární řád

Požární řád

Žádný komentář

Jednací řád obce

Jednací řád obce

Žádný komentář

Comments are closed.