Vítáme Vás v naší obci.

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy z MZe: lesy – kůrovec

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy vydané Ministerstvem Zemědělství dne 2.4.2020  – zveřejnění od 3.4.2020 do 31.12.2022 dotýká se vlastníků a správců lesních porostů, vydána návazně na dopady poškození kůrovcem   Příloha – v návaznosti na VV-OOP  

Žádný komentář

Podávání žádostí o neinvestiční dotace z rozpočtu Obce

Obec Přerov nad Labem dlouhodobě podporuje ze svého rozpočtu sociální, kulturní i sportovní činnost. V oblasti sociální je partnerem společností a spolků, které se starají o naše spoluobčany, kteří jsou v sociálně složité situaci, se zdravotními potížemi či bez podpory širší rodiny. V oblasti sportovní klade zastupitelstvo důraz zejména na výchovu a zapojení mládeže. Podporujeme …

Žádný komentář

OZV 2/2013 rev.1

Usnesením č.66/2019 byla provedena revize OZV 2/2013 Platné znění Obecně závazné vyhlášky o poplatcích naleznete zde.

Žádný komentář

OZV 1/2013 rev.1

Usnesením 67/2019 byla provedena revize OZV 1/2013  Platné znění Obecně závazné vyhlášky 1/2013 o nakládání s odpady na území Obce Přerov nad Labem naleznete zde.

Žádný komentář

Ceník za informace poskytované Obecním úřadem Přerov nad Labem

Opatřením starosty ze dne 2.4.2019 byl vydán aktualizovaný Ceník za informace poskytované Obecním úřadem Přerov nad Labem ….

Žádný komentář

OZV 01-2018

OZV 01-2018 k zabezpečení udržování veřejného pořádku…

Žádný komentář

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Žádný komentář

OZV 1/2013

Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Žádný komentář

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Směrnice o oběhu účetních dokladů

Žádný komentář

Požární řád

Požární řád

Žádný komentář

 

Archív vyřazených směrnic

 

 

Comments are closed.