Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení obecního úřadu

Termín ODEČTU elektroměrů zkrácen na období: 2.11.2020-6.11.2020

ČEZ Distribuce upravila původní oznámení a zkrátila časové období pro provádění odečtů elektrické energie takto:   od  2.11.2020 do 6.11.2020  Žádáme všechny vlastníky nemovitostí a bytů, aby zajistili v uvedeném období přístup k elektroměrům. Případně, aby předali informaci o stavu elektroměru jiným způsobem. Podrobné informace o přístupnosti elektroměrů a informaci jak identifikovat správnou odpovědnou osobu naleznete …

Žádný komentář

Volby 2020 – organizační informace

Volební místnost na OÚ je v pátek 2.10. otevřena až do 22,00 hodin a v sobotu 3.10. od 8,00 do 14,00. Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením, která je potřeba pro zajištění voleb dodržet a k faktu, že se u nás volí jak zastupitelstvo kraje tak senátor, je odbavení voliče ve volební místnosti pomalejší. Počítejte tedy s …

Žádný komentář

KHS – zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hodin ZRUŠENA

Nařízení KHS Středočeského kraje č.5  z 18.9.2020 RUŠÍ vydané omezující Nařízení č.4/2020. Pokynem z ORP Lysá nad Labem zveřejňujeme Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020 – platné pro území všech okresů Středočeského kraje od 14.9.2020 (00:00 hod.) do odvolání. Jde o mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti …

Žádný komentář

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Přerov nad Labem podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1) …

Žádný komentář

Vyrozumění členům OVK o povinném školení

Informace pro členy okrskové volební komise v pozici zapisovatele, předsedy a místopředsedy: V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do …

Žádný komentář

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Informace pro všechny členy okrskové volební komise v obci Přerov nad Labem. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s v o l á v á m první zasedání okrskové volební komise – volební …

Žádný komentář

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro nadcházející volby

V katastru obce Přerov nad Labem je stanoven 1 volební okrsek. Sídlo volebního okrsku – místo voleb  – bude Obecní úřad Přerov nad Labem, čp. 38, Přerov nad Labem 289 16 Ve volebním okrsku Přerov nad Labem proběhnou jak volby do krajských zastupitelstev, tak volby do senátu.   První zasedání okrskové volební komise proběhne v …

Žádný komentář

Výlet pro seniory, členy a příznivce Svazu postižených civilizačními chorobami

Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami níže uvádíme podrobnosti k plánovanému výletu do Botanicusu a na výletní loď v Poděbradech pro seniory a osoby s postiženími ve středu 16.9.2020. Zájemci z Přerova nad Labem nechť svou účast potvrdí na Obecním úřadu kvůli  rezervaci místa a zajištění dopravy do 10.9.2020 Prosím informujte své starší spoluobčany, …

Žádný komentář

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby Mateřská škola Přerov nad Labem:    

Žádný komentář

Hledáme posilu do týmu našich zaměstnanců údržby Obce – nabídka zaměstnání

Provozně technický pracovník – údržba zeleně v obci Obec Přerov nad Labem hledá další posilu do týmu zaměstnanců. Níže naleznete podrobnější informace. Pokud Vás pozice zajímá, zašlete nám svůj životopis s kontaktními údaji do 6.7.2020. na e-mail: obecni.urad@prerovnl.cz  nebo doručit do kanceláře Obecního úřadu či do poštovní schránky na OÚ. Pracovník na obsazované pozici se …

Žádný komentář

Plánovaná objížďka – omezení provozu na silnici II/272 od křižovatky na Semice směrem k mostu přes Labe

Obecní úřad obdržel zprávu o plánované opravě komunikace a s tím spojeným omezením provozu na silnici II/272 v části mezi křižovatkou na Semice a mostem přes Labe. Vzhledem k některým nejasnostem zajištění akce a k významným dopadům na obslužnost naší Obce i na dopravní spojení s Lysou nad Labem se starosta Obce, pan Jiří Beneš, …

Žádný komentář

Výběrové řízení – referent/ka místní samosprávy – Obecní úřad Přerov nad Labem

Obecní úřad v Přerově nad Labem vyhlašuje výběrové řízení – zástup za MD. Podrobnosti v přiloženém dokumentu:

Žádný komentář

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROVA NAD LABEM – NÁVRH

Vyvěšeno dne: 31.5.2019  

Žádný komentář

Volby do Evropského parlamentu na území obce Přerov nad Labem

Volby do Evropského parlamentu na území obce Přerov nad Labem budou probíhat ve vyhlášeném termínu 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 hodin ve volební místnosti umístěné v budově Obecního úřadu, Přerov nad Labem čp.38, 289 16 Přerov nad Labem. V sobotu 25.5. 2019 pak od 8:00 do 14:00 hodin tamtéž.  V obci Přerov nad Labem je …

Žádný komentář

Neděle 14.4. je poslední den přihlásit se o právo volit zástupce do Evropského parlamentu…

Upozorňujeme všechny cizince ze zemí EU, kteří mají v Přerově nad Labem trvale hlášený pobyt, že pokud chtějí volit zástupce České republiky do Evropského parlamentu, tak se musí dojít přihlásit na Obecní úřad.  Bez potvrzeného zápisu do seznamu voličů by pak v termínu voleb ve dnech 24.5.-25.5.2019 nemohli aktivně volit. Potvrzení zápisu se netýká osob, …

Žádný komentář

Vyhlášení záměrů dle Usnesení ze zasedání zastupitelů z 30.1.2019

Podrobné znění jednotlivých záměrů, která jsou vyhlašována na základě  Usnesení ze zasedání zastupitelů z 30.1.2019 naleznete zde: záměr_ herní prvky záměr_pronájem pozemku záměr_věcné břemeno  

Žádný komentář

 

Comments are closed.