Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení obecního úřadu

Pokyny pro členy volební komise

Delegovaní a jmenovaní členové komise se sejdou na svém prvním zasedání okrskové volební komise dne 17.9.2021 v 16,30 v sídle Obecního úřadu obce Přerov nad Labem. Předseda, místopředseda a zapisovatel jsou povinni se zúčastnit předepsaného školení, které proběhne 21.9.2021 od 9 hodin v Obecním domě města Nymburk. Podrobné znění obou informací je v přiložených dokumentech: …

Žádný komentář

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – poskytnutí informace

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se …

Žádný komentář

Mobilní rozhlas v naši obci

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas …..

Žádný komentář

Sčítání 2021 – sčítání lidu, domů, bytů – pokyny + prodloužen termín on-line sčítání

Sčítání 2021  začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci:  ČSÚ | Sčítání 2021 (scitani.cz)  Nevíte si rady?  Volejte infolinku 253 253 683 Český statistický úřad upravil termín pro on-line sčítání, nyní je možné se přes …

Žádný komentář

Doplňující informace k povinnostem platným od 1.3.2021

Čestná prohlášení k opuštění trvalého bydliště a pohyb osob: Vládní opatření platná od 1.3.2021 mohou mnohým přinést do běžného a rodinného života komplikace. Prosím, aby tomuto příspěvku věnovali pozornost zejména osoby dlouhodobě žijící v naší obci, ovšem bez trvalého bydliště v naší obci! Přesun mezi okresy dle nového opatření vlády jen za nových podmínek: “Na …

Žádný komentář

Rozpočtové opatření RO č.9/2020 – opatření starosty k 31.12.2020

Opatřením starosty bylo k 31.12.2020 vydáno rozpočtové opatření RO č.9, které reagovalo na zpracované účetní podklady k 31.12.2020. Přestože připravené RO č.8, které bylo schváleno zastupitelstvem 21.12.2020 bylo relativně přesné, bylo pro soulad se stavem příjmů a výdajů k 31.12.2020 zapotřebí přijmout Opatření starosty – rozpočtové opatření RO č.9/2020 tak, aby mohli být odeslány příslušné …

Žádný komentář
ikona recyklace

Jak může každý z nás přispět k nižšímu poplatku za “popelnici”? Zpráva o třídění odpadu v naší obci.

Současná legislativa v oblasti odpadů je stále přísnější. Abychom splnili zákonný recyklační cíl pro rok 2025 (recyklovat 55 % komunálních odpadů), bude do tohoto roku nutné významně zvýšit množství vytříděných surovin a snížit produkci směsného (komunálního) odpadu. Vyšším množstvím vytříděného odpadu z každé domácnosti, který vložíme do správného barevného kontejneru v některém ze sběrných hnízd …

Žádný komentář

Termín ODEČTU elektroměrů zkrácen na období: 2.11.2020-6.11.2020

ČEZ Distribuce upravila původní oznámení a zkrátila časové období pro provádění odečtů elektrické energie takto:   od  2.11.2020 do 6.11.2020  Žádáme všechny vlastníky nemovitostí a bytů, aby zajistili v uvedeném období přístup k elektroměrům. Případně, aby předali informaci o stavu elektroměru jiným způsobem. Podrobné informace o přístupnosti elektroměrů a informaci jak identifikovat správnou odpovědnou osobu naleznete …

Žádný komentář

Volby 2020 – organizační informace

Volební místnost na OÚ je v pátek 2.10. otevřena až do 22,00 hodin a v sobotu 3.10. od 8,00 do 14,00. Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením, která je potřeba pro zajištění voleb dodržet a k faktu, že se u nás volí jak zastupitelstvo kraje tak senátor, je odbavení voliče ve volební místnosti pomalejší. Počítejte tedy s …

Žádný komentář

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Přerov nad Labem podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1) …

Žádný komentář

Vyrozumění členům OVK o povinném školení

Informace pro členy okrskové volební komise v pozici zapisovatele, předsedy a místopředsedy: V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do …

Žádný komentář

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Informace pro všechny členy okrskové volební komise v obci Přerov nad Labem. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s v o l á v á m první zasedání okrskové volební komise – volební …

Žádný komentář

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro nadcházející volby

V katastru obce Přerov nad Labem je stanoven 1 volební okrsek. Sídlo volebního okrsku – místo voleb  – bude Obecní úřad Přerov nad Labem, čp. 38, Přerov nad Labem 289 16 Ve volebním okrsku Přerov nad Labem proběhnou jak volby do krajských zastupitelstev, tak volby do senátu.   První zasedání okrskové volební komise proběhne v …

Žádný komentář

Výlet pro seniory, členy a příznivce Svazu postižených civilizačními chorobami

Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami níže uvádíme podrobnosti k plánovanému výletu do Botanicusu a na výletní loď v Poděbradech pro seniory a osoby s postiženími ve středu 16.9.2020. Zájemci z Přerova nad Labem nechť svou účast potvrdí na Obecním úřadu kvůli  rezervaci místa a zajištění dopravy do 10.9.2020 Prosím informujte své starší spoluobčany, …

Žádný komentář

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby Mateřská škola Přerov nad Labem:    

Žádný komentář

Hledáme posilu do týmu našich zaměstnanců údržby Obce – nabídka zaměstnání

Provozně technický pracovník – údržba zeleně v obci Obec Přerov nad Labem hledá další posilu do týmu zaměstnanců. Níže naleznete podrobnější informace. Pokud Vás pozice zajímá, zašlete nám svůj životopis s kontaktními údaji do 6.7.2020. na e-mail: obecni.urad@prerovnl.cz  nebo doručit do kanceláře Obecního úřadu či do poštovní schránky na OÚ. Pracovník na obsazované pozici se …

Žádný komentář

Plánovaná objížďka – omezení provozu na silnici II/272 od křižovatky na Semice směrem k mostu přes Labe

Obecní úřad obdržel zprávu o plánované opravě komunikace a s tím spojeným omezením provozu na silnici II/272 v části mezi křižovatkou na Semice a mostem přes Labe. Vzhledem k některým nejasnostem zajištění akce a k významným dopadům na obslužnost naší Obce i na dopravní spojení s Lysou nad Labem se starosta Obce, pan Jiří Beneš, …

Žádný komentář

Výběrové řízení – referent/ka místní samosprávy – Obecní úřad Přerov nad Labem

Obecní úřad v Přerově nad Labem vyhlašuje výběrové řízení – zástup za MD. Podrobnosti v přiloženém dokumentu:

Žádný komentář

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROVA NAD LABEM – NÁVRH

Vyvěšeno dne: 31.5.2019  

Žádný komentář

Volby do Evropského parlamentu na území obce Přerov nad Labem

Volby do Evropského parlamentu na území obce Přerov nad Labem budou probíhat ve vyhlášeném termínu 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 hodin ve volební místnosti umístěné v budově Obecního úřadu, Přerov nad Labem čp.38, 289 16 Přerov nad Labem. V sobotu 25.5. 2019 pak od 8:00 do 14:00 hodin tamtéž.  V obci Přerov nad Labem je …

Žádný komentář

Neděle 14.4. je poslední den přihlásit se o právo volit zástupce do Evropského parlamentu…

Upozorňujeme všechny cizince ze zemí EU, kteří mají v Přerově nad Labem trvale hlášený pobyt, že pokud chtějí volit zástupce České republiky do Evropského parlamentu, tak se musí dojít přihlásit na Obecní úřad.  Bez potvrzeného zápisu do seznamu voličů by pak v termínu voleb ve dnech 24.5.-25.5.2019 nemohli aktivně volit. Potvrzení zápisu se netýká osob, …

Žádný komentář

Vyhlášení záměrů dle Usnesení ze zasedání zastupitelů z 30.1.2019

Podrobné znění jednotlivých záměrů, která jsou vyhlašována na základě  Usnesení ze zasedání zastupitelů z 30.1.2019 naleznete zde: záměr_ herní prvky záměr_pronájem pozemku záměr_věcné břemeno  

Žádný komentář

 

Comments are closed.