Vítáme Vás v naší obci.

Oznámení obecního úřadu

Oznámení zahájení řízení MěÚ Lysá nad Labem – kanalizační řád pro ČOV a PK

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: OZNÁMENÍ  – ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Obec Přerov nad Labem, IČO 00239682, Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem (dále jen „žadatel“) dne 15.1.2024 podal žádost o schválení provozního řádu: ČOV A PODTLAKOVÁ KANALIZACE  (dále jen „kanalizační řád“). Uvedeným dnem bylo …

Žádný komentář

Návrh Rozpočtu obce pro rok 2024 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2025 včetně PO

Zastupitelstvo obce bude na svém dalším zasedání projednávat Rozpočet obce pro rok 2024 a Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2024-2025. Součástí projednávání navrženého  rozpočtu obce jsou také zapracované návrhy rozpočtů příspěvkových organizací.  NÁVRHY obou dokumentů, které budou  projednávány, jsou v plném znění připojeny v příloze níže:   Návrhy rozpočtu a návrhy Střednědobého rozpočtového výhledu …

Žádný komentář

Informace k platbám za hrobová místa na hřbitově Přerov nad Labem

Informace k hrobovým místům a platbě poplatku: Stávající smlouvy na nájem hrobových míst na pohřebišti Přerov nad Labem končí k 31.prosinci 2023. Pro prodloužení nájmu stávajícího hrobového místa je potřeba uzavřít na Obecním úřadu novou smlouvu. Smlouvy jsou uzavírány na 10 let tj. od 1.1.2024 do 31.12.2033. Smlouva je uzavírána s vlastníkem stávající platné smlouvy. …

Žádný komentář

Už vyhlížíte JARMARK žáků naší školy? Bude v neděli 26.11. od 15,30 hod.

Žáci naší základní školy spolu s  obcí Přerov nad Labem zvou srdečně na tradiční předvánoční akci: školní JARMARK. Vánočně naladit se můžete již tuto neděli 26.11. od 15, 30 hodin v prostoru před vstupem do Skanzenu, kde budou stánky školáků nachystány s výrobky k prodeji. Na vánoční JARMARK školy naváže v 17 hodin hudební vystoupení …

Žádný komentář

Nařízení obce Přerov nad Labem č.01/2023 – stanovení ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém zasedání 25.10.2023 schválilo Nařízení obce Přerov nad Labem č.01 /2023 – stanovení ceny nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti obce Přerov nad Labem. Uvedené Nařízení č.01/2023 s cenami je vyvěšeno k 7.11.2023 a účinnosti nabývá 15.dnem od …

Žádný komentář

Stočné – „Porovnání všech položek výpočtu cen za rok 2022“ – revidovaný dokument

Obec Přerov nad Labem  jako vlastník a provozovatel podtlakové kanalizace a čistírny odpadních vod  v  Přerově nad Labem v souladu s příslušnou legislativou zveřejňuje dokument „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce“ v souladu s odst.5 a odst.8 písm. b) ZVK. v revidované podobě, …

Žádný komentář

Oznámení plánovaných odečtů elektroměrů

Oznámení o pravidelných odečtech elektroměrů …

Žádný komentář
ikona recyklace

Jednorázový posun termínu pro odevzdání starého elektrozařízení až na 4.sobotu v září!

S ohledem na konání Dožínek dne 16.9.2023 je termín pro předání starého elektrozařízení a elektroodpadu dobrovolným hasičům posunut o jeden týden dále, tedy nebude 3.tí sobotu, ale až 4.sobotu v září! Stará či nefunkční elektrozařízení možno odevzdat dobrovolným hasičům v areálu za rybníkem – předání pouze za přítomnosti zodpovědné osoby z jednotky dobrovolných hasičů  – …

Žádný komentář
ikona recyklace

POZOR – vývoz popelnic ve Sluneční proběhne ve středu 2.8.2023

POZOR:   Z technických důvodů proběhne vývoz popelnic ve Sluneční ulici až tuto středu 2.8.2023. Prosím, neuklízejte popelnice a ponechejte je do zítřka.  Ostatní ulice beze změny, vývoz dnes v úterý 1.8.2023.   AVE a Obecní úřad děkuje za kooperaci.

Žádný komentář

Program a pokyny k akci NECKYÁDA 2023

Akce NECKYÁDA na Salvátorském rybníku v Přerově nad Labem má v sobotu 29.7.2023 program, který uspokojí  sportovce, vodmilce, milovníky dobré kuchyně i  posluchače dobré hudby. Účast ve sportovních disciplínách či soutěži nemotorových plavidel je podmíněna registrací a podpisem souhlasu s bezpečnostními pokyny. Celý program i znění pokynů je připojeno:  

Žádný komentář

Výsledek prodeje pozemku 968/7 spolu s 968/8 dle usnesení č.69/2023

Návazně na zveřejněné vyhlášení prodeje ze dne 23.6.2023 dle usnesení č. 69/2023 Zasedání zastupitelstva o podmínkách předložení nabídky ceny zájemci o koupi pozemku 968/7 spolu s pozemkem 968/8, kde uvedené pozemky byly prodávány výhradně jako jeden celek, bylo do stanovené lhůty pro podání nabídek tj. do 17,00 hodin dne 12.7.2023 doručeno celkem 5 ks uzavřených …

Žádný komentář

Opatření starosty: aktualizace Domovního řádu – byty obce

Opatřením starosty OS/06-2023-01 ze dne 30.6.2023 je vydán aktualizovaný obsah dokumentu Domovního řádu – byty obce. Opatření a celý dokument Domovního řádu jsou připojeny.    Vyvěšeno 30.06.2023

Žádný komentář

Pozvánka na slavnostní otevření Salvátorského rybníku

V pátek 9. června zveme všechny spoluobčany na slavnostní střihání pásky zrekonstruovaného Salvátorského rybníku. Tento slavnostní akt bude doplněn o doprovodný program. Více informací v přiložené pozvánce.  

Žádný komentář

Stočné – dokument „Porovnání všech položek výpočtu cen za rok 2022“ – nahrazeno revidovaným dokumentem 30.10.2023

Obec Přerov nad Labem  jako vlastník a provozovatel podtlakové kanalizace a čistírny odpadních vod  v  Přerově nad Labem v souladu s příslušnou legislativou zveřejňuje dokument „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce“ v souladu s odst.5 a odst.8 písm. b) ZVK.   Vyvěšeno 2.5.2023 …

Žádný komentář
ikona recyklace

Čipování popelnic – pozvánka na setkání a informace

Obec Přerov nad Labem bude přecházet na systém vážení domovního odpadu (popelnic). Zveme občany na setkání v jídelně základní školy dne 18.4.2023 v 18 hodin, kde bude celý proces přechodu čipování a jeho budoucí výhody podrobněji vysvětleny. Shrnutí odpovědí k dotazům na téma čipování naleznete v přiloženém dokumentu:    

Žádný komentář

Vyhlášení záměru prodeje dle usnesení zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva dne 22.02.2023 bylo jedním z projednávaných bodů také schválení záměru prodeje pozemku. Záměr prodeje řeší návaznost k digitalizaci. Uvedené projednané popisy záměrů jsou připojeny níže:   Vyvěšeno 20.3.2023

Žádný komentář

Vyhlášení záměru prodeje dle usnesení zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva dne 22.02.2023 bylo jedním z projednávaných bodů také schválení záměru prodeje pozemku. Záměr prodeje řeší návaznost k digitalizaci.  Uvedené projednané popisy záměrů jsou připojeny níže:    

Žádný komentář

Digitální povodňový plán obce je realizován s podporou OPŽP

Obec Přerov nad Labem využívá moderních technologií pro splnění zákonných povinností i pro rozvoj obce jako takové.  Díky schválené finanční podpoře z OPŽP bude využito financí z EU pro vytvoření digitálního povodňového plánu obce. Součástí projektu „Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Přerov nad Labem“  je také zvýšení kvality protipovodňových opatření …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu pořizovatele Změny č.3 ÚP Přerov nad Labem

Veřejná vyhláška obce Přerov nad Labem z podnětu pořizovatele Změny č.3 ÚP Přerov nad Labem Městského úřadu Lysá nad Labem, odboru výstavby a životního prostředí – územní plánování  je v celém znění a včetně všech příloh vyvěšena dnem 28.2.2023 na dobu 15 dní:   Odkaz na zveřejnění u pořizovatele Městského úřadu Lysá nad Labem: Přerov …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – průvod MASOPUST

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, …

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu Obecního úřadu Přerov nad Labem – řízení dle správního řádu

Obecní úřad Přerov nad Labem v souladu s postupem dle správního řádu zveřejňuje dokument:   Veřejná vyhláška   Vyvěšeno 02.02.2023

Žádný komentář

Veřejná vyhláška z podnětu Obecního úřadu Přerov nad Labem – řízení dle správního řádu

Obecní úřad Přerov nad Labem v souladu s postupem dle správního řádu zveřejňuje dokument:   Veřejná vyhláška  Zveřejněno 19.1.2023

Žádný komentář
ikona recyklace

POZOR změna termínu odevzdání elektrozařízení dobrovolným hasičům z 21.1. na 28.1.2023

Informujeme, že z organizačních důvodů bude jednorázová změna termínu pro odběr starého či nefunkčního elektrozařízení našimi dobrovolnými hasiči v jejich areálu  – nebude možné odevzdat tuto sobotu 21.1., ale až následující sobotu 28.1.2023. POZOR jednorázová změna termínu odevzdání elektrozařízení dobrovolným hasičům z 21.1. na 28.1.2023. Děkujeme za pochopení a součinnost.

Žádný komentář

Doplněný mobiliář obce pořízený za podpory financí z EU a MZe využije obec i spolky

Obec Přerov nad Labem spolu s členy spolků v obci a s Obecní knihovnou organizují kulturně společenské akce pravidelné i jednorázové. Nabitý kalendář akcí v obci je důkazem bohatého komunitního setkávání nejen občanů Přerova nad Labem, ale i mnoha přespolních. Pro zajištění dostatečného množství pohodlného sezení obec k již zakoupeným 30 kusům laviček s opěrkou …

Žádný komentář
ikona recyklace

Informace o svozových dnech odpadů v roce 2023 v Přerově nad Labem

Pro rok 2023 je zachován nastavený cyklus termínů svozu jednotlivých druhů odpadů.  Přesné rozložení v týdnech roku 2023  je v přiložené tabulce.  Informaci o aktuálním termínu si v průběhu roku můžete kdykoliv ověřit na linku v přehledu akcí.     Likvidace BIO-odpadu v areálu místní ČOV je možná v těchto hodinách: PO až PÁ 8:30 …

Žádný komentář

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Přerov nad Labem v souladu s příslušnými zákony sděluje dobu a místo konání voleb do zastupitelstva obce Přerov nad Labem a zároveň zveřejňuje další související informace:     Telefonní číslo, na kterém voliči mohou požádat o zvláštní přenosnou volební schránku:  325 565 274.  Pokud jste osoba v izolaci / karanténě nařízené z důvodu …

Žádný komentář

Volba prezidenta – informace o počtu a sídle volebního okrsku

V souladu s platnou legislativou je pro volbu prezidenta ve dnech 13.-14.ledna 2023 zveřejněna informace o počtu a sídle volebního okrsku pro k.ú. Přerov nad Labem:     Vyvěšeno 15.11.2022

Žádný komentář

Vyhlášení záměru pronájmu a záměru prodeje dle usnesení zastupitelstva

Na zasedání zastupitelstva dne 19.10.2022 bylo jedním z projednávaných bodů také schválení záměru pronájmu a záměru prodeje pozemků. Záměr pronájmu ordinace ve zdravotním středisku je na žádost stávajícího lékaře z důvodu změny právní formy podnikání, žadatel má nadále zájem zde ordinaci provozovat. Záměr prodeje řeší návaznost k digitalizaci.  Uvedené projednané popisy záměrů jsou připojeny níže: …

Žádný komentář

Státní pozemkový úřad – oznámení o zjišťování proběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy (KOPU) v k.ú. Přerov nad Labem

Na základě žádosti Státního pozemkového úřadu zveřejňujeme oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přerov nad Labem. Níže jsou zveřejněny tyto dokumenty: Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků– komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přerov nad Labem Oznámení o zjišťování proběhu hranic pozemku s duplicitním vlastnictvím,, které proběhne …

Žádný komentář

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Přerov nad Labem pro období 2022-2026

Ve dnech 23.9. až 24.9.2022 proběhly volby do místních zastupitelstev. V naší obci se zúčastnilo 30,04 % voličů. Výsledek je připojen v podrobném zápisu o výsledku voleb.  

Žádný komentář

Volby 2022 – oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Přerov nad Labem v souladu s příslušnými zákony sděluje dobu a místo konání voleb do zastupitelstva obce Přerov nad Labem a zároveň zveřejňuje další související informace:     Vyvěšeno 31.8.2022

Žádný komentář

Volby 2022 – 1.schůzka členů OVK

Zpráva určená jmenovaným členům volební komise pro volby do zastupitelstva obce Přerov nad Labem. Oznámení starosty o místě, čase a datumu konání první schůze členů volební komise – povinná schůze:   Vyvěšeno 31.8.2022

Žádný komentář

ČEZ Distribuce – odstávka energie v části obce 07.09. a 09.09.2022

ČEZ Distribuce informoval kancelář Obecního úřadu o plánované odstávce v dodávce elektrické energie v části naší obce.  Ve středu 7.9.2022 mezi 7,30 až 13,30 hod a v pátek 9.9.2022 mezi 7,30 až 13,30 hod nepůjde proud v lokalitě s těmito čísly popisnými či parcelními: domy s  č. p. 1-16, 27, 31, 32, 37, 47, 59, …

Žádný komentář

Vyhlášení záměru pronájmu a záměru prodeje u pozemků bez přístupu

Na zasedání zastupitelstva dne 11.8.2022 bylo jedním z projednávaných bodů také schválení záměru pronájmu a záměru prodeje pozemků, které jsou bez přístupu. Uvedené projednané popisy záměrů jsou připojeny níže:   Vyvěšení provedeno v listinném provedení i na elektronické úřední desce dne 17.8.2022

Žádný komentář

Vyrozumění členům OVK o povinném školení

Informace pro členy okrskové volební komise v pozici zapisovatele, předsedy a místopředsedy pro volby do Zastupitelstva obce Přerov nad Labem – povinnost účasti na předepsaném školení:   Zveřejněno 08.08.2022

Žádný komentář

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Přerov nad Labem pro volby do Zastupitelstva obce Přerov nad Labem, které se uskuteční 23. a 24. září 2022.    

Žádný komentář

Upozornění o postupujícím kouři z požáru v Hřensku

Předáváme Vám informaci související s postupujícím kouřem, důsledkem požáru v Hřensku, kterou jsme na Obecní úřad obdrželi od hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové: Od včerejšího večera řešilo Krajské operační středisko HZS více než 70 planých událostí v souvislosti s kouřem pocházejícím z požáru v Hřensku. Aktuálně je kouř zaznamenatelný na severní polovině kraje. Ale teď …

Žádný komentář
ikona recyklace

Centrální sběrné místo pro recyklaci v areálu ČOV nyní pro velkoobjem trvale…

OTVÍRÁME „SBĚRNÝ DVŮR“ Vážení spoluobčané, od  soboty 4.6.2022 bude pro vás otevřeno nově vybudované centrální sběrné místo pro recyklaci v areálu ČOV Přerov nad Labem. Vjezd branou číslo 2. (to jsou ta nová posuvná vrata). Aktuální provozní hodiny:    sobota a neděle   8.00-10.00. Nově zde můžete odkládat velkoobjemný odpad. Další komodity – skol, textil – …

Žádný komentář
ikona naše ZŠ

Termín zvláštního zápisu do ZŠ (8.6.2022) a MŠ (14.6.2022)

Informace zřizovatele a vedení školy k termínům zvláštního zápisu v Základní škole a mateřské škole Přerov nad Labem: Zvláštní zápis je zápis pouze pro ukrajinské děti (mají vízum strpění nebo dočasnou ochranu). Do školy i do školky budou přijímány podle kritérií vyhlášených pro běžný zápis. Tzn. přednost má věk a bydliště – v tomto případě …

Žádný komentář

Honební společenstvo Čelákovice

Honební společenstvo Čelákovice ….

Žádný komentář

Rekonstrukce veřejného WC proběhla za podpory financí z EU

Po celé jaro mohli přerovští občané  i nahodilí návštěvníci sledovat ruch v prostoru přístavby u budovy čp. 423, kde sídlí Hasičská zbrojnice a Obecní knihovna. Mnozí starousedlíci si vzpomněli, že v roce 1993 byly v přístavbě otevřeny první veřejné záchodky v naší obci. Pravda, přístupné byly jen krátký čas, protože je hygiena uzavřela kvůli parametrům …

Žádný komentář

Stanovení počtu zastupitelů obce pro volební období od r.2022

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém dubnovém zasedání odhlasovalo, že počet zastupitelů pro další volené období zůstane stejné jako bylo pro stávající volební období tj. 9 členů zastupitelstva obce Přerov nad Labem. Znění usnesení stanovující počet zastupitelů pro volební období od r.2022 je přiloženo níže:   Vyvěšeno 27.4.2022

Žádný komentář

Mostek na tzv.Pivní cestě uzavřen – havarijní stav

Mostek na tzv.Pivní cestě je uzavřen z důvodu havarijního  stavu. Aktuální stav mostku neumožňuje jeho použití pro dopravu od 27.1.2022  DO  ODVOLÁNÍ!  

Žádný komentář
ikona recyklace

Rozvoj recyklačního systému v obci podpoří získaná dotace

V roce 2021 obec Přerov nad Labem získala dotaci na podanou žádost pro úpravu centrálního sběrného místa v areálu ČOV, kde již v té době bylo vlastními silami a prostředky obce vybudováno sběrné místo pro BIO-odpad.  Realizace úpravy areálu nyní běží a centrální místo bude dokončeno na jaře roku 2022, právě spolufinancováním Ministerstva pro životní …

Žádný komentář
ikona recyklace

Olej od smažení jídel nepatří do kanalizace, ale do recyklační nádoby!

Již v roce 2021 byly v naší obci umístěny na čtyřech místech sběrné recyklační nádoby pro odložení použitého jedlého oleje z domácností.  Olej NEPATŘÍ do kanalizace, ale právě v PET lahvi do těchto nádob. Vylitím použitého jedlého oleje doma do odpadu a tím do obecní podtlakové kanalizace porušuje občan v takovém případě Všeobecné technické a …

Žádný komentář

Návrh Rozpočtu obce pro rok 2022 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu 2022-2023 obce

Na prosincovém zasedání bude zastupitelstvo obce schvalovat rozpočet pro další rok. Proto je připraven a zveřejněn návrh Rozpočtu obce pro nadcházející rok 2022 a s tím i aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2022-2023. Oba návrhy jsou v sestavě paragrafů jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.       V době zveřejnění je …

Žádný komentář

Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s platným postupem přípravy a průběhu voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR níže naleznete sdělení starosty o době a místu konání voleb. Zároveň je další přílohou dokument Ministerstva zdravotnictví, který informuje o hygienicko-epidemiologických opatřeních během voleb. Poslední přílohou je informace o tom, jak správně vyplnit volební (hlasovací)  lístek.        

Žádný komentář

Pokyny pro členy volební komise

Delegovaní a jmenovaní členové komise se sejdou na svém prvním zasedání okrskové volební komise dne 17.9.2021 v 16,30 v sídle Obecního úřadu obce Přerov nad Labem. Předseda, místopředseda a zapisovatel jsou povinni se zúčastnit předepsaného školení, které proběhne 21.9.2021 od 9 hodin v Obecním domě města Nymburk. Podrobné znění obou informací je v přiložených dokumentech: …

Žádný komentář

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – poskytnutí informace

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se …

Žádný komentář

Mobilní rozhlas v naši obci

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas …..

Žádný komentář

Sčítání 2021 – sčítání lidu, domů, bytů – pokyny + prodloužen termín on-line sčítání

Sčítání 2021  začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci:  ČSÚ | Sčítání 2021 (scitani.cz)  Nevíte si rady?  Volejte infolinku 253 253 683 Český statistický úřad upravil termín pro on-line sčítání, nyní je možné se přes …

Žádný komentář

Doplňující informace k povinnostem platným od 1.3.2021

Čestná prohlášení k opuštění trvalého bydliště a pohyb osob: Vládní opatření platná od 1.3.2021 mohou mnohým přinést do běžného a rodinného života komplikace. Prosím, aby tomuto příspěvku věnovali pozornost zejména osoby dlouhodobě žijící v naší obci, ovšem bez trvalého bydliště v naší obci! Přesun mezi okresy dle nového opatření vlády jen za nových podmínek: „Na …

Žádný komentář

Rozpočtové opatření RO č.9/2020 – opatření starosty k 31.12.2020

Opatřením starosty bylo k 31.12.2020 vydáno rozpočtové opatření RO č.9, které reagovalo na zpracované účetní podklady k 31.12.2020. Přestože připravené RO č.8, které bylo schváleno zastupitelstvem 21.12.2020 bylo relativně přesné, bylo pro soulad se stavem příjmů a výdajů k 31.12.2020 zapotřebí přijmout Opatření starosty – rozpočtové opatření RO č.9/2020 tak, aby mohli být odeslány příslušné …

Žádný komentář
ikona recyklace

Jak může každý z nás přispět k nižšímu poplatku za „popelnici“? Zpráva o třídění odpadu v naší obci.

Současná legislativa v oblasti odpadů je stále přísnější. Abychom splnili zákonný recyklační cíl pro rok 2025 (recyklovat 55 % komunálních odpadů), bude do tohoto roku nutné významně zvýšit množství vytříděných surovin a snížit produkci směsného (komunálního) odpadu. Vyšším množstvím vytříděného odpadu z každé domácnosti, který vložíme do správného barevného kontejneru v některém ze sběrných hnízd …

Žádný komentář

Termín ODEČTU elektroměrů zkrácen na období: 2.11.2020-6.11.2020

ČEZ Distribuce upravila původní oznámení a zkrátila časové období pro provádění odečtů elektrické energie takto:   od  2.11.2020 do 6.11.2020  Žádáme všechny vlastníky nemovitostí a bytů, aby zajistili v uvedeném období přístup k elektroměrům. Případně, aby předali informaci o stavu elektroměru jiným způsobem. Podrobné informace o přístupnosti elektroměrů a informaci jak identifikovat správnou odpovědnou osobu naleznete …

Žádný komentář

Volby 2020 – organizační informace

Volební místnost na OÚ je v pátek 2.10. otevřena až do 22,00 hodin a v sobotu 3.10. od 8,00 do 14,00. Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením, která je potřeba pro zajištění voleb dodržet a k faktu, že se u nás volí jak zastupitelstvo kraje tak senátor, je odbavení voliče ve volební místnosti pomalejší. Počítejte tedy s …

Žádný komentář

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta obce Přerov nad Labem podle § 27 zákona č. č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1) …

Žádný komentář

Vyrozumění členům OVK o povinném školení

Informace pro členy okrskové volební komise v pozici zapisovatele, předsedy a místopředsedy: V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyrozumívám předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskové volební komise – volební okrsek č.1 pro volby do …

Žádný komentář

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Informace pro všechny členy okrskové volební komise v obci Přerov nad Labem. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s v o l á v á m první zasedání okrskové volební komise – volební …

Žádný komentář

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro nadcházející volby

V katastru obce Přerov nad Labem je stanoven 1 volební okrsek. Sídlo volebního okrsku – místo voleb  – bude Obecní úřad Přerov nad Labem, čp. 38, Přerov nad Labem 289 16 Ve volebním okrsku Přerov nad Labem proběhnou jak volby do krajských zastupitelstev, tak volby do senátu.   První zasedání okrskové volební komise proběhne v …

Žádný komentář

Výlet pro seniory, členy a příznivce Svazu postižených civilizačními chorobami

Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami níže uvádíme podrobnosti k plánovanému výletu do Botanicusu a na výletní loď v Poděbradech pro seniory a osoby s postiženími ve středu 16.9.2020. Zájemci z Přerova nad Labem nechť svou účast potvrdí na Obecním úřadu kvůli  rezervaci místa a zajištění dopravy do 10.9.2020 Prosím informujte své starší spoluobčany, …

Žádný komentář

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby Mateřská škola Přerov nad Labem:    

Žádný komentář

Hledáme posilu do týmu našich zaměstnanců údržby Obce – nabídka zaměstnání

Provozně technický pracovník – údržba zeleně v obci Obec Přerov nad Labem hledá další posilu do týmu zaměstnanců. Níže naleznete podrobnější informace. Pokud Vás pozice zajímá, zašlete nám svůj životopis s kontaktními údaji do 6.7.2020. na e-mail: obecni.urad@prerovnl.cz  nebo doručit do kanceláře Obecního úřadu či do poštovní schránky na OÚ. Pracovník na obsazované pozici se …

Žádný komentář

Plánovaná objížďka – omezení provozu na silnici II/272 od křižovatky na Semice směrem k mostu přes Labe

Obecní úřad obdržel zprávu o plánované opravě komunikace a s tím spojeným omezením provozu na silnici II/272 v části mezi křižovatkou na Semice a mostem přes Labe. Vzhledem k některým nejasnostem zajištění akce a k významným dopadům na obslužnost naší Obce i na dopravní spojení s Lysou nad Labem se starosta Obce, pan Jiří Beneš, …

Žádný komentář

Výběrové řízení – referent/ka místní samosprávy – Obecní úřad Přerov nad Labem

Obecní úřad v Přerově nad Labem vyhlašuje výběrové řízení – zástup za MD. Podrobnosti v přiloženém dokumentu:

Žádný komentář

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEROVA NAD LABEM – NÁVRH

Vyvěšeno dne: 31.5.2019  

Žádný komentář

Volby do Evropského parlamentu na území obce Přerov nad Labem

Volby do Evropského parlamentu na území obce Přerov nad Labem budou probíhat ve vyhlášeném termínu 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 hodin ve volební místnosti umístěné v budově Obecního úřadu, Přerov nad Labem čp.38, 289 16 Přerov nad Labem. V sobotu 25.5. 2019 pak od 8:00 do 14:00 hodin tamtéž.  V obci Přerov nad Labem je …

Žádný komentář

Neděle 14.4. je poslední den přihlásit se o právo volit zástupce do Evropského parlamentu…

Upozorňujeme všechny cizince ze zemí EU, kteří mají v Přerově nad Labem trvale hlášený pobyt, že pokud chtějí volit zástupce České republiky do Evropského parlamentu, tak se musí dojít přihlásit na Obecní úřad.  Bez potvrzeného zápisu do seznamu voličů by pak v termínu voleb ve dnech 24.5.-25.5.2019 nemohli aktivně volit. Potvrzení zápisu se netýká osob, …

Žádný komentář

Vyhlášení záměrů dle Usnesení ze zasedání zastupitelů z 30.1.2019

Podrobné znění jednotlivých záměrů, která jsou vyhlašována na základě  Usnesení ze zasedání zastupitelů z 30.1.2019 naleznete zde: záměr_ herní prvky záměr_pronájem pozemku záměr_věcné břemeno  

Žádný komentář

 

Comments are closed.