Vítáme Vás v naší obci.

Zápisky z historie obce

Ručně psaný almanach Městysu Přerov n./L.

Soupis památek historických a uměleckých městyse Přerov nad Labem od pravěku do začátku XIX. století. Kroniku roku 1911 sepsal a ilustracemi doplnil v Přerově nad Labem působící arcivévodský nadlesní Antonín Míšek a podepsal se na závěr pseudonymem De Coquille. Narodil se v Praze dne 26.5.1838 a zemřel v Přerově nad Labem č.p. 18 dne 22.8.1917 (Je pochován na Olšanech). V roce 1900 byla jeho přičiněním zpřístupněna „staročeská chalupa“, základ skanzenu. Později paní Míšková věnovala čelákovickému muzeu několik archeologických nálezů z Přerova nad Labem, které pan Míšek nalezl.

Za zapůjčení děkujeme panu Janu Klicperovi. Do elektronické podoby převedli Ivana Cabrnochová a Petr Vilgus.

Ručně psaný almanach Městyse Přerov nad Labem (pdf, 8,8 MB)

 

Strojopisný přepis almanachu Městysu Přerov n./L.

Napsal Ludvík Kopáček, okresní ředitel a jednatel archeologické komise České akademie pro vědy, slovesnost a umění v Praze. Na Dobříši 1919.

Děkujeme panu Janu Klicperovi za zapůjčení papírové verze kroniky. Naskenovali Ivana Cabrnochová a Petr Vilgus.

Strojopisný přepis almanachu Městyse Přerov nad Labem (pdf, 27,8 MB)

 

Ukázka historických fotografií z Přerova nad Labem

Comments are closed.