Vítáme Vás v naší obci.

Zápisky z historie obce

Ručně psaný almanach Městysu Přerov n./L.

Soupis památek historických a uměleckých městyse Přerov nad Labem od pravěku do začátku XIX. století. Kroniku roku 1911 sepsal a ilustracemi doplnil v Přerově nad Labem působící arcivévodský nadlesní Antonín Míšek a podepsal se na závěr pseudonymem De Coquille. Narodil se v Praze dne 26.5.1838 a zemřel v Přerově nad Labem č.p. 18 dne 22.8.1917 (Je pochován na Olšanech). V roce 1900 byla jeho přičiněním zpřístupněna „staročeská chalupa“, základ skanzenu. Později paní Míšková věnovala čelákovickému muzeu několik archeologických nálezů z Přerova nad Labem, které pan Míšek nalezl.

Za zapůjčení děkujeme panu Janu Klicperovi. Do elektronické podoby převedli Ivana Cabrnochová a Petr Vilgus.

Ručně psaný almanach Městyse Přerov nad Labem (pdf, 8,8 MB)

 

Strojopisný přepis almanachu Městysu Přerov n./L.

Napsal Ludvík Kopáček, okresní ředitel a jednatel archeologické komise České akademie pro vědy, slovesnost a umění v Praze. Na Dobříši 1919.

Děkujeme panu Janu Klicperovi za zapůjčení papírové verze kroniky. Naskenovali Ivana Cabrnochová a Petr Vilgus.

Strojopisný přepis almanachu Městyse Přerov nad Labem (pdf, 27,8 MB)

 

Příručky činné školy

Díky paní Daně Thielové máme k dispozici skan publikace, která byla vydána v roce 1923. Publikace vydaná v edici „Příručky činné školy“  byla sepsána panem Otakarem Brožem a nese titul: „Výchovné ruční práce a výzdoba školy. Několik obrázků z měšťanské školy v Přerově nad Labem.“

Obsah publikace velmi detailně popisuje jak tehdejší vedení školy přistupovalo k pracovní výchově a jak její výsledky využívalo ke zvelebení prostor školy. Kniha je psána velmi osobním přístupem a nechybí tak jména tehdejších žáků, prababiček či pradědů dnešní školní generace. Text je doplněn několika fotografiemi a plánky, dle kterých si můžete drobná praktická dílka zkusit sestavit i dnes.

 

Zalistovat si v textu popisujícím praktickou výuku v naší škole můžete i Vy, stačí jen použít ikonky ve spodním pravém rohu titulní stránky publikace, která je zveřejněna níže. Můžete tak porovnat přístup k praktické výchově v roce 1923 a dnes v 21. století.

rucni prace_skola PnL_1923

 

 

Ukázka historických fotografií z Přerova nad Labem

Comments are closed.