Vítáme Vás v naší obci.

Myslivci

Honební společenstvo

Myslivecké sdružení v Přerově nad Labem

V 50. letech bylo v Přerově nad Labem založeno Myslivecké sdružení. Před druhou světovou válkou se honitby dražily a pronajímaly za určitou finanční úplatu.

V dnešní době jsou honitby smluvně obhospodařovány na 10 let ze zákona nově vzniklým Honebním společenstvem, které v Přerově nad Labem tvoří 70 členu. Celé Honební společenstvo řídí 5 členu, kteří se starají o chod organizace, řeší problémy v průběhu roku a řídí Výkon práva myslivosti. Současné Honební společenstvo hospodaří na 1100 ha půdy, kde jsou evidovány kmenové stavy 100 ks bažantí zvěře, 220 ks zajíce polního a 42 ks srnčí zvěře. Tyto kmenové stavy se musí každý rok regulovat, aby nedocházelo k případnému přemnožení a následným škodám na zemědělských kulturách.

Výkon práva myslivosti vykonává 23 myslivců, kteří se podílí na regulaci počtu zvěře. Honební společenstvo také vlastní 5 psů pro polní práci s PZ zkouškou, 1 psa s všestrannou zkouškou a 3 psy pro nornickou práci na škodnou zvěř. Honební společenstvo v Přerově nad Labem také pořádá řadu společensko – kulturních akcí nejen pro své členy, ale i pro místní a širokou veřejnost. Rovněž se podílí na úklidu nepořádku v lesních porostech okolo své obce.

Výběr z článků

Valná hromada Honebního společenstva dne 14.2.2020

Valná hromada Honebního společenstva dne 14.2.2020 proběhne v restauraci Na růžku od 17 hodin.  

Žádný komentář

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem

Valná hromada Honebního společenstva Přerov nad Labem proběhne 6.2.2019 od 16:00 hodin v restauraci Na růžku. Více informací naleznete  zde  v pozvánce.

Žádný komentář

Zákaz vstupu do honitby

Zákaz vstupu do honitby 14.5.-15.7.2018

Žádný komentář

Valná hromada Honební spol.

Valná hromada Honební spol.

Žádný komentář

Comments are closed.