Vítáme Vás v naší obci.

Osobnosti obce

Představujeme Vám osobnosti obce

Ludvík Salvátor (narozen 4. 8. 1847 ve Florencii, zemřel 12. 10. 1915 v Brandýse nad Labem) byl rakouským arcivévodou, významným cestovatelem, etnografem, geografem a spisovatelem. V německy mluvících zemích (Rakousko, Německo) a na Baleárských ostrovech se jedná o mimořádně populárního příslušníka habsburského rodu, jehož fandové se sdružují do řady spolků. Ludvík byl ve své době uznávaným vědcem, za svou práci získal celou řadu mezinárodních ocenění a byl členem významných evropských vědeckých společností. Byl čestným členem císařské Akademie věd ve Vídni a rytířem rakouského řádu zlatého rouna. V polabském Přerově nad Labem založil po roce 1895 jedno z prvních etnografických muzeí v Evropě.


Původ a dějiny rodu

Ludvík Salvátor pocházel z pobočné větve habsburskolotrinského rodu vládnoucího v Toskánském velkovévodství mezi léty 1737 do 1859. Byl druhorozeným synem velkovévody toskánského Leopolda II. z jeho druhého manželství s Marií Antonií Neapolskou. Po napoleonských válkách poslední vládnoucí toskánský velkovévoda Leopold II. zakoupil v roce 1860 české panství Brandýs nad Labem, které od roku 1870 až do své smrti v roce 1915 spravoval Ludvík Salvátor.
Po vypuknutí první světové války musel Ludvík Salvátor uposlechnout rozkazu císaře Františka Josefa I. a vrátit se ze středomoří do vlasti. Se svou družinou, která se skládala z pestré směsice příslušníků různých národů, se usídlil na zámku v Brandýsu nad Labem. Následkem vlhkého počasí se zhoršil jeho zdravotní stav a v zimě 1915 zemřel. Pohřben je ve Vídni.
Přestože po sobě Ludvík Salvátor zanechal řadu nemanželských dětí, neměl legitimního dědice. Brandýský zámek a veškerý další majetek odkázal svému komorníkovi Antoniu Vivesovi. Protože však byla závěť uložena na Mallorce, nemohla být vykonána a o svá práva se přihlásili po Vivesově smrti až jeho dědici. Ani ti se však k majetku nedostali a brandýské panství získal v roce 1918 poslední rakouský císař Karel I. Po roce 1918 přešel majetek habsburského rodu do majetku Československa.

Vzdělání a vědecká práce

O přírodní vědy se Ludvík Salvátor zajímal od dětství. Byl mimořádně jazykově nadaný, ke konci života hovořil plyně 12 jazyky včetně latiny, katalánštiny, arabštiny a češtiny. Napsal přes 60 vědeckých knih, ve kterých publikoval informace o přírodních poměrech, povětrnostních podmínkách, floře, fauně, kultuře a obyvatelích řady zemí.
Na svém panství v polabském Přerově nad Labem založil po roce 1895 jedno z prvních etnografických muzeí v Evropě. Při jeho budování se inspiroval Staročeskou chalupou, která byla jednou z hlavních atrakcí pražské Jubilejní zemské výstavy z roku 1891. Na tuto tradici navázal roku 1967 skanzen Polabského muzea.

Cestovatelství

Ludvík Salvátor patřil k nejscestovalejším lidem své doby. Nejčastějšími cíly jeho cest byly ostrovy ve Středozemním a Jaderském moři, doplul také mj. do Severního moře, Jižní Ameriky a Austrálie. Většinu svých zámořských výprav uskutečnil na vlastní parní jachtě Nixe, kterou sám kormidloval. Nejoblíbenějším místem jeho pobytu v poslední třetině 19. století bylo město Palma na ostrově Menorca. Na tomto ostrově vlastnil celkem 17 usedlostí. V rámci plavby z výstavy v australském Melbourne v roce 1883 arcivévoda obeplul zeměkouli. Stalo se to tak, že počasí nedovolovalo přímou plavbu do Evropy a proto zvolil východní cestu přes Tichý oceán a Ameriku.

Inspirace Julese Verna

Ludvík Salvátor byl známým francouzského spisovatele Julese Verna. Ten na základě Ludvíkových životních příběhů zpracoval literární postavu Matyáše Sandorfa – nového hraběte Monte Christa.

Cestopisy

S výpravami souvisí Ludvíkova spisovatelská činnost. Publikoval desítky cestopisů, které popisovaly průběh výprav jeho družiny. Text každé publikace byl doplněn četnými nákresy a mapami. Za autorova života tyto cestopisy vycházely v omezením nákladu, díky čemuž se dnes jedná o sběratelské unikátyLudvík Salvátor řadu svých knih publikoval pod pseudonymem Ludwig Neudorf.

Další podrobné a zajímavé informace získáte na webových stránkách, které jsou tématicky zaměřeny na arcivévodu Ludvíka Salvátora Toskánského. Naleznete zde také další fotografie a různé zajímavosti.

Comments are closed.