Vítáme Vás v naší obci.

Územní plán

Aktuální stav územního plánování pro katastr obce Přerov nad Labem je vyvěšen na webových stránkách Městského úřadu Lysá nad Labem, který zajišťuje příslušné zákonné kroky pro oblast územního plánovaní obce v rámci ORP.  Veškeré dokumenty k územnímu plánování pro obec Přerov nad Labem naleznete na webu Města Lysá nad Labem v části Územní plánování, kde jsou nahrány linky pro otevření schválených dokumentů.

Nyní je schváleno Úplné znění po změně č. 3 Územního plánu Přerov nad Labem s účinností od 15. 3. 2023.

Kompletní dokumentace je uložena v kanceláři Obecního úřadu.
Do územního plánu lze nahlédnout i u úřadu územního plánování nebo u příslušného stavebního úřadu na Městském úřadu v Lysé nad Labem.

V roce 2023 byl splněna také zákonná povinnost a Zastupitelstvo schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Přerov nad Labem  2019-2023.

V roce 2023 byly Zastupitelstvem schváleny přijaté návrhy pro změnu č.4 ÚP, která je nyní administrována na odboru Územního plánování Městského úřadu Lysá nad Labem.

Další informace vztahující se k územnímu plánování můžete čerpat například na stránkách Urbanismus a územní rozvoj.

 

Výkresy a texty k územnímu plánu obce Přerov nad Labem, který byl schválen zastupitelstvem obce na počátku roku 2011, jsou k dispozici:
1) na obecním úřadu v obci v tištěné i elektronické podobě v úředních hodinách
2) na internetových stránkách Městského úřadu v Lysé nad Labem (stavební úřad)

Územní plán Přerova nad Labem – Změna č. 1, jejíž pořízení projednalo zastupitelstvo obce v r. 2013 (4 změny – 3 zasedání) a zadání schválilo na počátku roku 2014:

 

Comments are closed.