Vítáme Vás v naší obci.

Územní plán

Výkresy a texty k územnímu plánu obce Přerov nad Labem, který byl schválen zastupitelstvem obce na počátku roku 2011, jsou k dispozici:
1) na obecním úřadu v obci v tištěné i elektronické podobě v úředních hodinách
2) na internetových stránkách Městského úřadu v Lysé nad Labem (stavební úřad)

Územní plán Přerova nad Labem – Změna č. 1, jejíž pořízení projednalo zastupitelstvo obce v r. 2013 (4 změny – 3 zasedání) a zadání schválilo na počátku roku 2014:

 

Comments are closed.