Vítáme Vás v naší obci.

Strategický plán rozvoje obce

Strategický plán rozvoje obce 2023 – 2028 a vize strategického plánu 2023 – 2035

navazuje na původní  Strategický plán rozvoje obce 2019 – 2023 a vize strategického plánu 2019 – 2030

První vydání bylo schváleno zastupitelstvem obce Přerov nad Labem Usnesením č. 14/2019 dne 30. ledna 2019 ve znění usnesení: Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje text Strategického plánu rozvoje obce pro používání v agendě Obce.

V souladu s implementační částí SPR Přerova nad Labem proběhlo zrevidování a doplnění SPR, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Přerov nad Labem Usnesením č. 75/2019 dne 18. září 2019 ve znění usnesení: Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č. 1 Strategického plánu Obce Přerov nad Labem.

Následné schválené aktualizace: Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č.2 Strategického plánu Obce Přerov nad Labem. Usnesením č.146/2020 ze dne 30.11.2020.

V pololetí roku 2023 proběhlo vyhodnocení plnění SPRO, revize SWOT analýzy, doplnění a aktualizace Návrhové části. Byl tak pracovní skupinou předložen zastupitelům k připomínkování, doplnění a následnému schválení Strategický plán rozvoje obce 2023 – 2028 a vize strategického plánu 2023 – 2035. Schválen byl zastupitelstvem obce Přerov nad Labem Usnesením č. 88/2023 dne 2. srpna 2023 ve znění usnesení: Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje obce 2023-2028.

 Aktuální platné znění je k dispozici  zde:

SPRO_Prerov nL_2023_2035_ver0

 

Comments are closed.