Vítáme Vás v naší obci.

Strategický plán rozvoje obce

Strategický plán rozvoje obce 2019 – 2023 a vize strategického plánu 2019 – 2030

První vydání bylo schváleno zastupitelstvem obce Přerov nad Labem Usnesením č. 14/2019 dne 30. ledna 2019 ve znění usnesení:

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje text Strategického plánu rozvoje obce pro používání v agendě Obce.

V souladu s implementační částí SPR Přerova nad Labem proběhlo zrevidování a doplnění SPR, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Přerov nad Labem Usnesením č. 75/2019 dne 18. září 2019 ve znění usnesení:

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č. 1 Strategického plánu Obce Přerov nad Labem.

Následné schválené aktualizace:

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem po projednání schvaluje Aktualizaci č.2 Strategického plánu Obce Přerov nad Labem. Usnesením č.146/2020 ze dne 30.11.2020.

 Aktualizované znění je k dispozici  zde:

SPR Obec Přerov nad Labem_ver 02_schvalena

 

Comments are closed.