Vítáme Vás v naší obci.

Zpravodaj obce

Přerovský zpravodaj na základě dohody s Občanským sdružením Přerováci nadlabáci vydává a financuje Obecní úřad Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, PSČ 289 16, IČO: 00239682 (registrace MV pod č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), Reg. číslo MK ČR E 16504.

Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky na obecním úřade nebo zasílejte na e-mail: prispevky@prerovnl.cz.

PŘEROVSKÝ ZPRAVODAJ rok 2020

Pro občany obce Přerov nad Labem číslo 1/2020

zpravodaj_prerov_c1_2020_web

 

Archivní zpravodaje

Přerovský zpravodaj 2017

ZPRAVODAJ 2017_1   – datum vydání 13.9.2017 (1,08 MB)

 Přerovský zpravodaj 2016

číslo 1/2016 – datum vydání 15.06. 2016 (6,61 MB)
číslo 2/2016 – datum vydání 05.10. 2016 (3,44 MB)

 Přerovský zpravodaj 2015

číslo 1/2015 – datum vydání 30.07. 2015 (2,55 MB)

 

Archiv přerovských listů

Přerovské listy 2014

číslo 1/2014 – vyšlo 27.03. 2014 (4,09 MB)
číslo 2/2014 – vyšlo 02.07. 2014 (6,3 MB)
číslo 3/2014 – vyšlo 02.10. 2014 (6,3 MB)

Přerovské listy 2013

číslo 1/2013 – vyšlo 07.03. 2013 (3,04 MB)
číslo 2/2013 – vyšlo 06.06. 2013 (6,35 MB)
číslo 3/2013 – vyšlo 17.10. 2013 (5,13 MB)
číslo 4/2013 – vyšlo 18.12. 2013 (3,3 MB)

Přerovské listy 2012

číslo 1/2012 – vyšlo 21.12. 2012 (4,09 MB)

Archiv přerovského zpravodaje

číslo 2/2012 – vyšlo 27.06. 2012 (2,8 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Zdravotní středisko, Vítání občánků, Dny evropského dědictví, Kanalizace, Mateřské centrun, Pasování prvňáčků, Zprávy ze ZŠ a MŠ.
číslo 1/2012 – vyšlo 14.03. 2012 (2,2 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Zateplení budovy školy, Boj o zámek stále pokračuje, Financování v obci, Učitelský dům, Pozemkové úpravy, Mateřské centrum, Škola informuje.
číslo 3/2011 – vyšlo 27.10. 2011 (3,2 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Výzva pro aktivní občany, Školská rada informuje, Kronika obce, Přerovské tradice se vrací, Dožínky, Zámek, Škola opět ožila.
číslo 2/2011 – vyšlo 28.06. 2011 (2,1 MB)
OBSAH ČÍSLA: Ze zasedání zastupitelstva, Skupinový vodovod, Financování v obci, Zateplení školy, Kostel sv. Vojtěcha, Vítání občánků, 1. Muzejní noc, Zdravotní středisko, O pohár babineckých pidiždíků, Přerovské muzicírování, Prázdniny se blíží, Ahoj školko!
číslo 1/2011 – vyšlo 23.03. 2011 (2,3 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Představení spolupracovníků zastupitelů, Rozpočet obce, Komentář k rozpočtu obce na rok 2011, Masopust, Pouť ke kapličce sv. Vojtěcha, Předvelikonoční zamyšlení, Mateřské centrum, Fotosoutěž, Co připravuje kulturní komise, NE paroplynové elektrárně, Školní zahrada, ZŠ, MŠ a ŠJ informují.
číslo 3/2010 – vyšlo 17.12. 2010 (4,6 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Volby, Poděkování starosty, Plán investic, Zdravotní středisko, Vánoční zamyšlení, Foto soutěž, Zámek, Mateřské centrum, Polabské muzeum, Rozvoj školství, Knihovna a recenze, Mateřská škol a Základní škola informují.
číslo 2/2010 – vyšlo 1.10. 2010 (3,55 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Komunální volby, Poděkování Víta Vašáta, Co nového ve Sdružení dobrovolných hasičů?, Školská rada, Informace pro uživatele podtlakové kanalizace, Zdravotní středisko, Rekonstrukce elektrické sítě a věcné břemeno, Škola opět žije!, Informace k dotacím
číslo 1/2010 – vyšlo 21.04. 2009 (1,47 MB)
OBSAH ČÍSLA: Usnesení zastupitelstva, Budoucnost přerovského kostela, Informace o územním plánu obce, Jak žije Základní škola a mateřská škola?, Představujeme: ředitelka ZŠ a MŠ Yveta Hrušková, Co připravujeme?
číslo 3/2009 – vyšlo 23.10. 2009 (1,94 MB)
Z obsahu: Usnesení zastupitelstva, Rekonstrukce střechy OÚ, Šestá informace o územním plánu, Zastupitelstvo schválilo změny, Na čem závisí budoucnost školy?, Pískovna u Labe: ano nebo ne?
číslo 2/2009 – vyšlo 03.06. 2009 (4,03 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva ,Přijďte k volbám do Evropského parlamentu!, Přerovská škola, Informace o vodovodu, Životní prostředí kolem nás, Pátá informace o územním plánu, Rozpočet obce
číslo 1/2009 – vyšlo 12.2. 2009 (5,7 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Kulturní kalendář, Školská rada Základní školy v Přerově nad Labem, Výdej známek na popelnice pro rok 2009, Výšinné hradiště Přerovská hůra památkově chráněno, Informace Obecního úřadu, Desítky nových stromů u kapličky, Biskup Malý v Přerově, Bezpečnost dopravy, Informace o vodovodu, Pálením odpadů škodíte především sami sobě, Podtlaková kanalizace v naší obci, Příspěvek obce na veřejnou dopravu, Mikulášská nadílka, Kateřinské zpívání, Halloweenská párty, ERnet tady, ERnet tam, všude kam se podívám, Čtvrtá informace o územním plánu – zadání ÚP, Informace z přerovské školky, školy a jídelny“
číslo 3/2008 – vyšlo 12.10.2008 (5,7 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Oznámení o konání voleb, Kulturní kalendář, Přerov nad Labem vítal nové občánky, Pokročila rekonstrukce hospody u rybníka, Novinky v oblasti dotací a investic, Kaplička svatého Vojtěcha nad studánkou opravena, Doprava v naší obci, Svoz odpadů a pomoc při úklidu, Informace o projektu vodovodu, Zábava pro přerovské děti, Křížek ve Starém Přerově zrekonstruován, Výsledek ankety k víceúčelovému hřišti, Církev československá husitská se představuje, Muzeum Moto-Velo v Přerově nad Labem, Jak funguje kanalizace v Přerově, Volby 2008, Fotbalový zápas Garda vs. Krásky, Nové ordinační hodiny MUDr. Ivana Kitzbergera – Přerov, Semice, Informace z přerovské školy.
číslo 2/2008 – vyšlo 21.05.2008 (3,6 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Dětský a „dospělácký“ maškarní ples, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Jak funguje kanalizace v Přerově, Jarní úklid, Poděkování za pomoc v nouzi, Výzva pro spoluobčany – dopravní obslužnost obce, Dotace a investice v roce 2008, Výlov rybníku, Třetí informace o územním plánu Přerova, Historie a budoucnost projektu vodovodu, Hradiště a Natura 2000 na Přerovské hůře, Víceúčelové hřiště na Zámecké?, ERnet – restaurant na konci internetu, Novinky u hasičů, Rozpočet obce 2008, Závěrečný účet obce za rok 2007, Do Brandýsa – na koni, na kole, na lodi!, Soubor DYKYTA jubilující – 20 let, Rizika pálení odpadů, Co nového ve skanzenu, S gumáky do rezervace, Projektový den Den Země, Běh pohádkovým lesem, Redakce Rosnička.
číslo 1/2008 – vyšlo 31.01.2008 (2,6 MB)
Z obsahu: Fotografie z letošního masopustu, Zápis z jednání zastupitelstva, Aktuální informace o vodovodu, Vánoční koncert s Voxem Nymburgensis a Dykytou, Mikulášská zábava, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Informace Obecního úřadu, Druhá informace o územním plánu Přerova, ÚP – názor občana, Představujeme: Předseda finančního výboru Vít Vašát, Nové autobusové zastávky v Přerově nad Labem a územní plán, ERnet – restaurant na konci internetu, Nejvýznamnější „Přerovák“ Ludvík Salvátor, Přerovská hůra kulturní a přírodní památkou?, Nová vyhláška o odpadech, Nová vyhláška o místním poplatku, Nové webové stránky obce, Soutěž Zlatý erb, SOS bojuje proti diskriminaci, Znáte své sousedy?, Zápis do prvního ročníku ZŠ, Redakce Rosnička“.
číslo 3/2007 – vyšlo 17.10.2007 (0,6 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Krátké zprávy, Kulturní kalendář, Informace Obecního úřadu, Územní plán Přerova nad Labem, První informace o připravovaném územním plánu, Nová vyhláška o místních poplatcích, Investiční výstavba, Dotační politika Evropské unie, Dotace Evropské unie pro zemědělce, 8. březen, Představujeme: Místostarostka Irena Gregárková, Nebezpečná tularemie i v Přerově, Zprávy Sboru dobrovolných hasičů v Přerově n. L., Rybářský spolek v Přerově nad Labem, ERnet: restaurant na konci internetu, Polabské variace 2007, Lhůta pro výměnu starých řidičských průkazů, Znáte přerovskou knihovnu?, Znáte své sousedy?, Vadí vám letáky ve schránce?, Hodnocení žáků 5. ročníků ZŠ, Přerovská historie: Od místopisu k pivovaru, Redakce Rosnička.
číslo 2/2007 – vyšlo 06.06.2007 (10,5 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva, Krátké zprávy, Informace Obecního úřadu, Závěrečný účet obce Přerov nad Labem, Plnění rozpočtu 2006, Rozpočet 2007, Mikroregion Polabí: Závěrečný účet 2006, Jak je to s rozpočtem Přerova nad Labem?, Třiďme odpady! Je to ekologické i ekonomické, Znáte své sousedy?, Povolení k odběru vody ze studní, Úprava veřejných prostranství v centru Přerova nad Labem, Srovnání žáků ZŠ a víceletých gymnázií, 9. ročník ZŠ, Činnost v oblasti kultury a školství, Letošní akce souboru DYKYTA, Nové vedení hasičského sboru, Brigáda u památných stromů, Majitelé nevyhovujících septiků riskují pokutu, Výměna řidičáků, Územní plán, Historický význam Přerovské hůry, Grant na stromořadí, Zámecká zahrada.
číslo 1/2007 – vyšlo 29.1.2007 (8,8 MB)
Z obsahu: Jak jsme volili, Zvolení zastupitelé a náhradníci pro období 2006–2010, Kulturní kalendář, Zápis z jednání zastupitelstva, Informace obecního úřadu, Opět městys Přerov nad Labem?, Rozhovor se starostou Luďkem Červákem, Stromořadí k Oboře, Co známe z historie našeho Přerova?, Zápis do mateřské školy v Přerově nad Labem: 7. března 2007, Mateřské centrum, Náboženské stavby, Dotace na ošetření památných stromů, Dřeviny v okolí Přerova nad Labem, Masopust, Rybolov v obci, Akce základní školy na leden až červen, Příroda Přerovské hůry, Sbírka na hřiště + Podrobná mapa Přerova nad Labem.
číslo 3/2006 – vyšlo 15.10.2006 (4,2 MB)
Z obsahu: Kdy, kde a jak budeme volit, Kandidátní listiny, Kouzelné barvy podzimu, Nebuďme lhostejní, Co je u nás nového, Postavme si hřiště, Halloween party. VOLBY: Otázky Zpravodaje pro kandidáty.
číslo 2/2006 – vyšlo 12.6.2006 (3,8 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva 31. 5. 2006, Úklid příkopů, Někdo rád mění řád, Téma: DéPéeS aneb kde je zakopaný pes?, Zmizel kus lesa, Naše zahrada, Co je Mikroregion Polabí, Honební společenstvo, Pojmenování ulic a orientační čísla, Jak jsme v Přerově volili do Parlamentu ČR?, Nad dopisy čtenářů, Den otevřených dveří v přerovské škole, Dopis pana starosty, Přerovské referendum, Přerov na Wikipedii, Patří odpad do kamen?, Autobusová doprava.
číslo 1/2006 – vyšlo 13.4.2006 (1,5 MB)
Z obsahu: Zápis z jednání zastupitelstva 8. 3. 2006, Památné lípy Na Vrších, Dykyta, Téma: obecní vodovod, Přerov opět městysem?, Jaro je tady, Přežije stromořadí v centru obce? Historie Přerova nad Labem v obrazech, Přerovská škola pohledem rodičů a ředitelky, Proč třídit odpady?, Chválíme: Sál U Kotápišů.

Comments are closed.