Vítáme Vás v naší obci.

Informace k platbám za hrobová místa na hřbitově Přerov nad Labem

30. 11. 2023

Informace k hrobovým místům a platbě poplatku:

Stávající smlouvy na nájem hrobových míst na pohřebišti Přerov nad Labem končí k 31.prosinci 2023.

Pro prodloužení nájmu stávajícího hrobového místa je potřeba uzavřít na Obecním úřadu novou smlouvu. Smlouvy jsou uzavírány na 10 let tj. od 1.1.2024 do 31.12.2033. Smlouva je uzavírána s vlastníkem stávající platné smlouvy. Pro uzavření s jinou osobou, než se stávajícím vlastníkem, se postupuje v souladu s platnou legislativou, podrobnosti Vám sdělí referentky OÚ v úředních hodinách.

Cena za nájem a služby s tím spojené je stanovena ceníkem, schváleným zastupitelstvem na Zasedání zastupitelstva dne 25.10.2023, kde Nařízení obce Přerov nad Labem č.01/2023 – ceník-  byl vyvěšen k 7.11.2023 na elektronické úřední desce a nabyl účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 

Úhrady v částce  dle podepsané smlouvy  budou fakturovány vlastníkům nově uzavřených smluv v prvním čtvrtletí roku 2024, pro platbu bude potřeba zadat příslušný variabilní symbol (VS) z faktury. Platby došlé před zaslanou fakturou nebo bez VS  budou vráceny jako neidentifikované.

 

Last modified: 30. 11. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *