Vítáme Vás v naší obci.

Katastrální úřad informuje o vyložení digitalizované mapy katastr. území Lysá nad Labem

19. 10. 2023

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk informuje:  Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (dále jen „katastrální úřad“), oznamuje, že v budově Městského úřadu Lysá nad Labem , v zasedací místnosti v 1.patře staré budovy , v období od 30.10.2023 do 10.11.2023, vždy v pracovních dnech a to:   v pondělí 30.10.2023, ve středu 1.11.2023 a ve středu 8.11.2023 od 14:00 do 16:00 hod a v pátek 10.11.2023 od 9:00 do 11:00 hod, podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Lysá nad Labem obce Lysá nad Labem.
Ve dnech 30.10.2023, 1.11.2023, 8.11.2023 od 14:00 do 16:00 hod a 10.11.2023 od 9:00 do 11:00 hod bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech budou požadované údaje poskytovány na Katastrálním pracovišti v Nymburce ,a to od 8:00 do 14:00 hod ,a to vždy po předchozí dohodě (emailové nebo telefonické).

Celé znění informace z KÚ je připojeno:

cj.822-2023_vylozeni operat Lysa n.L.

 

Last modified: 19. 10. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *