Vítáme Vás v naší obci.

Státní pozemkový úřad informuje o vystavení návrhu KoPÚ k.ú. SEMICE

4. 5. 2023

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Semice nad Labem a v navazujících částech katastrálních území Přerov nad Labem, Starý Vestec a Hradištko u Sadské.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Nymburk (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 4.5.2023, možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 3.6.2023 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Semice nad Labem a v navazujících částech katastrálních území Přerov nad Labem, Starý Vestec a Hradištko u Sadské (dále jen „KoPÚ“).

Návrh KoPÚ v rozsahu soupisů nových pozemků, včetně mapy návrhu nového uspořádání pozemků, je pro celé řešené území vystaven k nahlédnutí na pobočce Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk (kancelář č. 11) a na Obecním úřadě ve Semicích. Na Obecním úřadě v Přerově nad Labem, Starém Vestci a Hradištku je vystavena pouze ta část návrhu KoPÚ, která územně spadá do příslušné obce. Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se dle ust. § 11 odst. 1 zákona nepřihlíží. Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (ust. § 11 odst. 3 zákona), na kterém zhodnotí výsledky KoPÚ a účastníky řízení seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk
Státní pozemkový úřad

Oznámení je vyvěšeno na elektronické úřední desce obce Přerov nad Labem od 04.05.2023 do 03.06.2023

Last modified: 17. 7. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *