Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – úplná uzavírka komunikace č. III/2454

1. 6. 2023

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen: „správní řád“)
v y d á v á o p a t ř e n í o b e c n é  povahy
spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice č. III/2454 v obci Přerov nad Labem, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – k označení provedení omezení provozu na pozemní komunikaci silnice č. III/2454 v obci Přerov nad Labem po dobu provádění opravy povrchu uvedené komunikace.

Celé znění vyhlášky a DIO je přiloženo:

cj.543-2023 veřejná vyhláška
cj.543-2023 DIO

 

Zveřejněno 01.06.2023

Last modified: 17. 7. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *