Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – značení přechodu u ZŠ

8. 12. 2022

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě žádosti právnické osoby: Obec Přerov nad Labem, IČ: 00239682, se sídlem Přerov nad Labem č.p. 38, 289 16 Přerov nad Labem, zastoupena na základě plné moci právnické osoby: SEDOZ DZ, IČ: 24218537, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň ze dne 16.11.2022
oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), zahájení projednání návrhu „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemní komunikaci silnice č. III/2724 (před ZŠ) v obci Přerov nad Labem, správní obvod Lysá nad Labem.
Důvodem je osazení svislého dopravního značení.

Kompletní znění je přiloženo:

cj_982-2022_veřejná vyhláška - Přerov nad Labem
cj.982-2022_DIO

Vyvěšeno 08.12.2022 na 15 dní

 

Last modified: 8. 12. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *