Vítáme Vás v naší obci.

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – stanovení součásti dopravní cesty

12. 1. 2023

Obecní úřad Přerov nad Labem z podnětu Městského úřadu Lysá nad Labem zveřejňuje dokument:

R O Z H O D N U T Í   –  Veřejná vyhláška

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a prvoinstanční správní orgán, který na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, ze dne  01.02.2022, č. j. 121907/2021/KÚSK-DOP/Svo, sp. zn.: SZ_121907/2021/KÚSK … kde celé znění je připojeno v  předaném přiloženém dokumentu:

ROZHODNUTÍ - Přerov nad Labem - anon. na UD

Vyvěšeno 12. 01.2023 

 

Last modified: 18. 1. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *