Vítáme Vás v naší obci.

Vyhlášky obce

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Veřejná vyhláška z podnětu MěÚ Lysá nad Labem – opravy havárií a údržba silnic II. a III. třídy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností, odbor dopravy jako věcně a místně...

9. 3. 2023

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Exekutorský úřad Klatovy – dražební vyhláška ve věci exekuce 120 EX 25772/10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLATOVY, JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor předal Obecnímu úřad Přerov nad Labem ke zveřejnění...

1. 7. 2022

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Krajský úřad – vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) v návaznosti na...

1. 7. 2022

Čtěte více

AktualityArchiv vyhlášekÚřední deska obce

Mikroregion Polabí – návrhy závěrečného účtu

Mikroregion Polabí - návrhy závěrečného účtu ......

28. 5. 2022

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Katastrální úřad: OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad zveřejňuje na pokyn Katastrálního úřadu informace o dalším kroku k digitalizaci dat KÚ pro  katastr obce...

10. 5. 2022

Čtěte více

AktualityOznámeníÚřední deska obceVyhlášky obce

Veřejná vyhláška – doručení návrhu změny č.3 ÚP a oznámení veřejného projednání

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního...

4. 5. 2022

Čtěte více

AktualityÚřední deska obceVyhlášky obce

OZV č.2/2021 – ostatní místní poplatky

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém prosincovém zasedání dne 20.12.2021 schválilo OZV č.2/2021 – ostatní místní...

21. 12. 2021

Čtěte více

AktualityÚřední deska obceVyhlášky obce

OZV č.1/2021 – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na svém zasedání dne 20.12.2021 schválilo v souladu s novelizacemi zákonů nové znění...

21. 12. 2021

Čtěte více

Archiv vyhlášekOznámeníÚřední deska obce

KHS Středočeského kraje – Nařízení č.7/2020 – zrušeno Nařízením KHS č.8/2020

Nařízením KHS č.8/2020 bylo zrušeno k 9.10.2020 níže uvedené nařízení. Od 2.10.2020 je v platnosti nově vydané nařízení...

2. 10. 2020

Čtěte více