Vítáme Vás v naší obci.

Mimořádná opatření – průběžně doplňovány nové informace

15. 5. 2020

Aktualizace dne 9.4.2020 ve 21:30 hodin

v návaznosti na aktuální usnesení vlády a vydaná opatření resp. úpravy již vydaných opatření doplňujeme níže aktuální odkazy:

Usnesení vlády z  9.4.2020 – prodloužení nouzového stavu a další usnesení

Opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu úřadů od 20.4.2020

Nařízení vlády z 9.4.2020 – doplnění prvků kritické infrastruktury a jiné

 

Aktualizace dne 8.4.2020 ve 15:00 hodin

Rozvoz desinfekce Anti-Covid v obci zajišťují dobrovolní hasiči a zaměstnanci úřadu ve středu 8.4.2020 po 15 hodině. Desinfekce je předávána dle adresného seznamu trvale přihlášených obyvatel. Více informací v dokumentu.

 

Aktualizace dne 7.4.2020 ve 12:20 hodin

Opatření Ministerstva zdravotnictví – úprava pohybu osob od 7.4.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví – úpravy v seznamu otevřených obchodů  – ze dne 6.4.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví – otevření kontaktních míst Czech-POINT – ze dne 6.4.2020

Usnesení vlády – krizová opatření z 6.4.2020

 

Aktualizace dne 3.4.2020 ve 15:30 hodin

Informace starosty k COVID-19  – hlášení místním rozhlasem

Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do mateřských škol + příloha

Opatření vlády – prodloužení ochrany vnitřních hranic do 24.4.2020

 

Starosta občanům  –  1.4.2020 v 19 hodin

 

Aktualizace dne 01.4.2020 ve 17:00 hodin

Upřesňující informace z Ministerstva životního prostředí  o nakládání s odpady v době nouzového stavu dle typu domácností   (zdravá / v karanténě / s potvrzenou nákazou COVID-19)

Další informace na stránkách MŽP   – pro domácnosti v karanténě či se zjištěnou nákazou také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

 

Aktualizace dne 01.4.2020 ve 12:30 hodin

Opatření Ministerstva zdravotnictví k obchodům z 30.3.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví  z 30.3.2020 – výjimka k nenošení ústenky

Opatření Ministerstva zdravotnictví k úřadům z 30.3.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví z 30.3.2020 – pokyny k zaměstnancům kritické infrastruktury

 

Aktualizace dne 27.3.2020 ve  20:00 hodin

Usnesení vlády z 27.3.2020 – postup administrace dávek a další

Usnesení vlády z 26.3.2020 – stanovení dávek a další

Opatření vlády – obchody s platností od 27.3. a další opatření

Duchovní podpora přes webové stránky – pro více informací klikněte zde.

 

Aktualizace dne 24.3.2020 v 17:00 hodin

V návaznosti na aktualizovaná rozhodnutí Krizového štábu státu a doplněná opatření vlády z 23.3.2020 večer zde připojujeme odkazy na jednotlivé dokumenty s tím související:

Obchody nad 500 m2 – změna vyhrazené doby pro seniory od 25.3.2020. Menší obchody pod 500m2 prodejní plochy zůstávají v režimu, kdy čas  mezi 7 až 9 hodinou ranní je  vyhrazen pro nákupy seniorů a ZTP osob.

Otevřené typy obchodů od 24.3.2020

Pohyb osob od 24.3.2020

Aktuální vydaná krizová opatření ve sbírce zákonů z 23.3.2020

Omezení výkonu státní správy – upraven rozsah činností

Dále zde připojujeme link na speciální stránky Hasičského záchranného sboru, kde najdete další informace i odkazy podpůrné služby.

Informace a odkazy pro psychickou podporu a další pokyny v období s koronavirem

 Pokyny jak správně pečovat o svou roušku

 

Aktualizace dne 23.3.2020 v 11:30 hodin

Opatření starosty k prodloužení uzavírky mateřské školy

Opatření starosty k odložení plateb stočného a posunu termínu za popelnice

 

Aktualizace dne 22.3.2020 v 16:00 hodin

SDĚLENÍ České pošty: 

DŮCHODY:    Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány domů. Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.  Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

DOPORUČENÉ  ZÁSILKY:    Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

OTEVÍRACÍ DOBA – SENIOŘI:    Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.  

Aktualizace dne 20.3.2020 v 14:00 hodin

Krizový štáb ORP Lysá nad Labem připravil návazně na vydaná opatření vlády souhrn pokynů pro zahraniční osoby, které se zdržují v katastru obce, resp. na území ORP a nerozumí plynně češtině. Níže jsou soubory s informacemi dle jednotlivých jazyků zemí.

info ANGLICKY _text in English
info POLSKY _tekst w języku polskim
info RUMUNSKY _ text în limba română
info UKRAJINSKY _текст українською мовою
info RUSKY _текст на русском языке
info BULHARSKY _текст на български

 

Aktualizace dne 20.3.2020 v 9:15 hodin

Úprava opatření vlády k prodejní době pro seniory a další změny vydané 19.3.2020

Dokument ministra zdravotnictví

Obecní úřad spolu s praktickým lékařem MUDr. Kitzberegerem a lékárnou BENU zorganizoval dodání léků, které jsou na jím vystavený předpis. Recepty budou elektronickým – bezkontaktním způsobem vyřízeny a dodány domů pacientům. Ti tak nemusí  jet mimo Obec do jiného města do lékárny. 

 

Aktualizace dne 19.3.2020 ve 14:00 hodin

Informace od Krajského úřadu ohledně fungování České pošty v aktuálním období:

Krizový štáb České pošty

Postup pro doručování zásilek je k dispozici zde

 

Aktualizace dne 18.3.2020 v 18:30 hodin

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy. V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských linkách a zrušení školních autobusů. Opatření vejde v platnost v noci z pátku 20. března na sobotu 21. března. V této souvislosti KÚ SK upozorňuje, že prostory hromadné dopravy jsou veřejným prostorem, a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství – mít zakrytý nos a ústa.

Upravující opatření vlády ze dne 18.3.2020 – doba nákupů pro seniory a další opatření

Česká pošta upravila s ohledem na aktuální situaci otevírací dobu pobočky Přerov nad Labem takto:  pondělí až čtvrtek: 08:00 až 14:00 hodin  /   pátek: 08:00 až 11:30 hodin    a žádá občany, aby  navštěvovali pobočky jen v nejnutnějším případě.

 

Aktualizace dne 18.3.2020 v 15:30 hodin

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje – nošení roušek je povinné

Leták – rouška

Pokyn Ministerstva vnitra k součinnosti při dodržování opatření

Upravující opatřeni vlády – obchody z 16.3.2020

 

Aktualizace dne 17.3.2020 v 16:00 hodin

Hygienická stanice – správné mytí rukou – postup

Slibovaná organizace a distribuce nákupů pro naše seniory je zajištěna. Děkujeme panu Veselému – provozovateli obchodu Potravin  – a dalším zapojeným osobám za zajištění této služby. Podrobnosti o tom jak bude fungovat jsou zde:

ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOZ NÁKUPŮ PRO SENIORY:

  • BEZPLATNÁ SLUŽBA PRO NAŠE SPOLUOBČANY VE VĚKOVÉ SKUPINĚ NAD 65 LET
  • PRO ZAVEDENÍ SLUŽBY KONTAKTUJTE KANCELÁŘ OBECNÍHO ÚŘADU NA TEL. 325 565 274 NEBO SE REGISTRUJTE V OBCHODĚ POTRAVINY VESELÝ (naproti ZŠ Přerov nad Labem)

CO JE NUTNÉ PRO ZAVEDENÍ SLUŽBY?

  1. JMÉNO, ADRESA, TELEFONNÍ KONTAKT
  2. SEZNAM NÁKUPU NA DRUHÝ DEN
  3. HOTOVOST PRO UHRAZENÍ NÁKUPU
  4. PRO PŘEDÁNÍ NÁKUPU A HOTOVOSTI JE NUTNÉ ZAKRYTÍ NOSU A ÚST
  5. SLUŽBA BUDE ZAVEDENA PO DOBU TRVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

 

Aktualizace dne 17.3.2020 v 9:30 hodin

Vážení spoluobčané,

velmi děkuji všem kdo se hlásí s odhodláním pomáhat. Jsem za Vaše nabídky upřímně rád a velmi si jich vážím. Od první chvíle intenzivně spolupracujeme s poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb, obvodním lékařem a dalšími. Aktuálně připravujeme organizaci a distribuci nákupů pro naše seniory ve spolupráci s místní prodejnou potravin.

O všech aktualitách Vás budeme informovat obecním rozhlasem, naším FB profilem, na webových stránkách a vývěskách obce a letáky.

Prosím Vás všechny, buďte obezřetní, používejte ochranné prostředky, chraňte sebe i okolí. Předcházení riziku je to nejúčinnější a nejjednodušší co můžeme každý z nás udělat.

Nezapomeňme, každý z nás je článek pomyslného řetězu a řetěz je tak silný, jak silný a pevný je nejslabší z nás. Buďme silným a pevným řetězem. Pomáhejme těm nejslabším neztratit sílu.

Velmi Vám děkuji a přeji krásný den, Jiří Beneš – starosta 724224832

Pro širší rozsah dostupnosti připojuji osobní telefon: 606615508, kam můžete zasílat zprávy skrz Messenger, WhatsApp, Viber, SMS, MMS.

Další opatření vlády upravující nouzový stav z 15.3.2020

 

Aktualizace dne 16.3.2020 v 16:00 hodin

Sňatečné obřady zrušeny do 24.3.2020

Centrum sociálních zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., s pobočkou Masarykova 1102, Lysá nad Labem zajišťuje i nadále služby výjezdové sociální a zdravotní péče, včetně rozvozu hotových jídel seniorům. Pro infomace kontaktujte vedoucí: Bc. Věra Součková – koordinátor služeb  tel: 325 551 353 nebo  775 760 777  E-mail: souckova@centrum-podebrady.info  Více informací na webu CSZS Poděbrady

Centrum sociálních služeb Lysá nad Labem, z.ú. v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 zajišťuje i nadále služby výjezdové sociální a zdravotní péče. Případné dotazy prosím směřujte na paní Mgr. Lenku Kazdovou Kocourkovou  – telefon: 736 124 513, lenka.kazdova@centrumlysa.cz   nebo se můžete obrátit na paní ředitelku Petru Martiníkovou, nebo koordinátora pana Jana Prodana. Kontakty jsou dostupné na webových stránkách Centra:  www.centrumlysa.cz

 

Aktualizace dne 16.3.2020 v 10:40 hodin

Opatření vlády z  15.3.2020

Další opatření vlády ze dne 15.3.2020

Informace o chodu ordinace praktického lékaře v Přerově nad Labem

Pokyny praktického lékaře v Přerově nad Labem

Kontaktní telefony na zdravotní pojišťovny

Zápis ze zasedání Krizového štábu ORP Lysá nad Labem

 

Aktualizace dne 16.3.2020 v 00:52 hodin

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Zřízení nové webové stránky Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

 

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Chod kanceláře obecního úřadu je z bezpečnostních důvodů omezen. Informace k omezeni chodu kanceláře je umístěna na vchodových dveřích, kde je umístěn i zvonek pro přivolání referentek obecního úřadu. Primárně, prosím, využívejte telefonické nebo elektronické kontakty.

Pro kontaktování obecního úřadu využívejte elektronické podání či email:  obecni.urad@prerovnl.cz 

 nebo telefonní linky:

Pevná linka 325 565 274
Mobil starosta 724 224 832
Mobil místostarosta 725 021 414

Děkujeme za pochopení.

 

Uvedené informace jsou aktualizovány 14.3.2020 v 17 hodin a odpovídají obsahem dostupným informacím v  uvedeném momentu.

Na níže uvedená nařízení a opatření  z 12.3.2020 bylo navázáno dalšími kroky:

Opatření starosty – uzavření mateřské školky od 16.3. do 23.3.2020 včetně

Zasedání zastupitelů 16.3.2020 v režimu stávajících opatření

Opatření starosty k provozu mateřské školky v Přerov nad Labem 

Zde uvádíme přehled dokumentů vztahující se k vyhlášeným mimořádným opatřením:

 

Zveřejněno: 12.3.2020

Starosta obce: Jiří Beneš

Last modified: 19. 5. 2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím vyplňte *CAPTCHA načítání...